10. Sınıf Milli Edebiyat Döneminde Roman

 

Milli Edebiyat Döneminde Roman Özellikleri

 

 • 1911 ile 1923 yılları arasında etkili olan Milli Edebiyat Dönemi aynı zamanda Türk toplumunun en çalkantılı yıllarına denk gelir.
 • Bu dönem içerisinde ülke, Balkan Savaşları’nda büyük toprak kayıplar yaşamış. I. Dünya Savaşı’na katılıp birçok cephede savaşmış, işgaller ve sürgünlerle çok sıkıntı yıllar geçirmiştir.
 • “Romancı yaşadığı toplumun aynasıdır.” görüşüyle yola çıkan milli edebiyat romancıları, bu
  dönemde yaşanan büyük savaşları ve kurtuluş mücadelesini tüm gerçekliğiyle anlatmıştır.
 • Romanlarda en belirgin konuların başında Milli Mücadele, vatan, millet, Anadolu, bağımsızlık gibi konular gelir.
 • Birçoğu bu mücadeleye katılmış olan sanatçılar, yaptıkları gözlemleri başarıyla romanlarına aktarmıştır. Bu durum elbette Servetifünun edebiyatının bireysel roman anlayışının konu
  ve tema olarak tam zıddıdır.
 • Hikâyede olduğu gibi romanda da İstanbul dışına çıkılıp Anadolu işlenmiş ve bu dönemde yaşananlar realist bir bakış açısıyla anlatılmıştır.
 • Milli edebiyat romancısı kendini, dönemini yansıtmakla görevlendirmiş ve sanatçılar bu donemde yaşanan siyasi mücadeleyi ve halkın kurtuluş mücadelesini anlatmıştır.
 • Milli edebiyat romanlarında realizm ve natüralizm akımlarının etkisi vardır. Sanatçılar özellikle gözleme önem vermişler ve eserlerinde gözlemlerini kullanmışlardır.
 • Dil, sade ve konuşma diline yakındır.
 • Sanatçılar, özellikle de tasvirlerde sanat söyleyişlere, benzetmelere başvursalar da bunu konuşma dilinin imkanları çerçevesinde yapmışlardır.
 • Sanatçılar eserlerinde İstanbul dışına da açılmış, özellikle Anadolu hakkında birçok eser yazmışlardır.

 

Milli Edebiyat Döneminde Roman Yazarları

 

Halide Edip Adıvar,

Yakup Kadri Karaosmanoğlu,

Refik Halit Karay

Ercüment Ekrem Talu,

Osman Cemal Kaygılı,

Reşat Nuri Güntekin,

Peyami Safa,

Memduh Şevket Esendal,

Abdülhak Şinasi Hisar ve Mahmut Yesari’dir.

Halide Edip Adıvar’ın “Ateşten Gömlek” adlı eseri bağımsızlık savaşımızı bütün gerçekliği ve canlılığıyla anlatan belki de en önemli roman, Ateşten Gömlek’tir.

Eser; Cemal, Ihsan, Peyami ve Ayşe gibi kahramanlarla omuz omuza savaşmış birinin kaleme aldığı bir yapıttır. Halide Edip Adıvar, her birini yakından tanıdığı roman kişilerini içtenlikle cağına ve yaşanan acı olaylara tanıklık ederek anlatmaktadır. Romanı, Peyami’nin günlükleri oluşturmaktadır. Fakat, romanda Ayşe’nin yazdığı mektuplar da önemli bir yere sahiptir.

.

Kaynak: MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı, 10. Sınıf, Öğün Yayınları

 

Milli Edebiyat Döneminde Roman konu anlatımı pdf sunum dosyasını indirmek için tıklayınız.

milli-edebiyat-doneminde--roman-pdfmilli-edebiyat-döneminde-roman-sunum dosyası

 

ROMAN TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ

DÜNYA EDEBİYATINDA ROMAN

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN