10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÜNİTELERİ-KONULARI

1. ÜNİTE: Giriş 

1. Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi

2. Türk edebiyatının tarihî dönemleri

3. Türkçenin tarihî gelişimi

Dil Bilgisi Konuları:

* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

10. Sınıf Edebiyat 1. Ünite Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Soru ve Cevapları

2. ÜNİTE: HİKÂYE 

1. Dede Korkut Hikâyeleri ve Özellikleri
2. Halk hikâyesi ve Özellikleri
3. Mesnevi ve Özellikleri
4. Tanzimat Dönemi’nde Hikâye
5. Millî Edebiyat Dönemi’nde Hikâye

Dilbilgisi Konuları:

* Fiilimsi Konu Anlatımı

* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

3. ÜNİTE: ŞİİR 

1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu
2. Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatından kısa metin örnekleri
3. Halk edebiyatından bir ilahi ve bir nefes
4. Halk edebiyatından üç mâni (düz, kesik ve yedekli mâni) ve bir türkü
5. Halk şiirinden bir koşma
6. Divan şiirinden iki gazel
7. Divan şiirinden bir kaside
8. Divan şiirinden bir şarkı* Halk edebiyatından ilahi örneği Yunus Emre’nin şiirlerinden seçilir ve bu şiir üzerinden tasavvuf geleneği açıklanır.

Dil Bilgisi Konuları:
* Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

4. ÜNİTE: DESTAN / EFSANE

* Efsane Örnekleri

Dil Bilgisi Konuları:
* Metindeki sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

5. ÜNİTE: ROMAN (Ünite  Süresi: 6 Hafta, 6×5=30 ders saati)

1. Dünya edebiyatında roman
2. Tanzimat Dönemi Türk edebiyatında roman

Edebiyatımızda İlkler

3. Servetifünun Döneminde roman
4. Millî Edebiyat Döneminde  roman* 

10. sınıf Roman Konu Testi

Dil Bilgisi Konuları:
* Metindeki cümle çeşitlerini bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

6. ÜNİTE: TİYATRO (Ünite  Süresi: 4 Hafta, 4×5=20 ders saati)

Geleneksel Türk tiyatrosu (Karagöz, orta oyunu)

Modern Türk tiyatrosu

Tiyatro Konu Testi

Dil Bilgisi Konuları:

* Metindeki cümle çeşitlerini bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

7. ÜNİTE: ANI (HATIRA) (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)

Dil Bilgisi Konuları:

* Metindeki cümle çeşitlerini bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

8. ÜNİTE: HABER METNİ (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)

Dil Bilgisi Konuları:
* Metindeki cümle çeşitlerini bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

9. ÜNİTE: GEZİ YAZISI (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)

Dil Bilgisi Konuları:
* Metindeki cümle çeşitlerini bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 

Bu konu düzenli olarak güncellenmektedir.