11. Sınıf Makale Konu Anlatımı pdf dosyası konunun altındadır.

Makale Nedir?


Bir konuda bilgi vermek, bir konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ileri sürmek veya
bir düşüncenin doğruluğunu/yanlışlığını kanıtlamak için yazılan bilimsel nitelikli dergi ve
gazete yazılardır.

Makale ikiye ayrılır:

 

1-Gazete makaleleri: Güncel olayları ele alır ve fıkradan (köşe yazısı) gelişmiş
bir özelliğe sahiptir.

2-Bilimsel makale: Tıp, sosyoloji, ekonomi gibi alanlara yönelik konular ele alınır.

Makale Türünün Özellikleri

 

✔ Gazeteyle türüyle birlikte doğmuştur.
✔ Daha çok bilimsel, akademik ve kültürel konularda yazılır.
✔ Önemli ilkeleri “inceleme, nesnellik, kanıtlama, bilimsellik ve öğreticilik”tir.
✔ Ortaya konan düşünceler, araştırmaya ve kanıtlamaya dayalıdır.
✔ Konunun ayrıntısına inilir, uzunluğu ile ilgili bir sınırlama yoktur.
✔ Makale yazarının konusunda uzman olması gerekir.
✔ Ciddi bir dil kullanılır.
✔ Nesnel bir anlatım söz konusudur.
✔ Açıklayıcı / tartışmacı anlatım biçiminden yararlanılır.
✔ Tanımlama, örnekleme, karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur.
✔ Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir plan dâhilinde yazılır.
✔ Bilimsel makaleler, uzun bir araştırma gerektirir, genellikle akademik dergilerde yayımlanır.
✔ Gazetelerin ilk sayfasındaki makalelere başmakale, yazarına başyazar denir.
✔ Edebiyatımızdaki ilk örneğini, 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesinde yayımladığı Tercüman-ı Ahval
Mukaddimesi ile Şinasi vermiştir.

Makale yazarken aşağıdaki kriterler önemlidir:

 

 • Anlatımda sade ve belirli bir format uygulanmalı.
 • Somut özellikler ön planda olmalı.
 • Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlarla desteklenmelidir.
 • Makele yazarken belirli bir konu yoktur. Yazar her konuda makale yazabilir.
 • Gazete, dergi ve internette yayımlanır.

Bilimsel Makalenin Bölümleri

Bilimsel makalelerde yer alan bölümler: Başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, asıl metin, sonuç ve tartışmadır.

Başlık: Metinde işlenen konu neyse başlık odur.

Özet: Bir yazının veya kitabın anlatmak istediklerinin sırası bozulmadan kısaltılmış hâline “özet”, bu işi yapmaya da “özetleme” denir.
✔ Özet, metinde anlatılmak istenenlerin ayrıntılardan arındırılmasıyla ortaya çıkan özdür.
✔ Özet, bilimsel yazının içeriğini kısa zamanda okuyucuya sunar, böylelikle metnin bütünü hakkında
okuyucuya bilgi verir.

Giriş: Konuyla ilgili temel bilgilerin verildiği bölümdür. Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar da bu bölümde anılır. Çalışmanın gerekliliği ortaya konur.

Yöntem: Araştırmanın hangi yöntemlerle yapıldığı gerekçeleriyle birlikte yazılır.

Bulgular: Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular ve bu bulguların ne anlama geldiği dile getirilir.

Asıl Metin: Araştırmanın ayrıntılarıyla ele alındığı bölümdür. Gerekirse konuyla ilgili terimler kullanılır. Açıklayıcı, kanıtlayıcı, örnekleyici bir anlatımla kaleme alınır.

Sonuç ve Tartışma: Elde edilen bulgulardan sonuçların çıkarıldığı bölümdür.

Kaynakça: Bilimsel araştırmalarda, yararlanılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir. Kitaptan alıntı yapılmışsa şu sırayla gösterilir: yazarın soyadı, adı, kitabın adı, kitabın yayınevi, kitabın basıldığı yer, kitabın basım yılı.

 

Bilimsel Metinler ve Edebi Metinler Arasındaki Farklar

 1. Bilimsel metinler gerçeği olduğu gibi, edebi metinler kurgulayarak aktarır.
 2. Bilimsel metinler somut, edebi metinler soyuttur.
 3. Bilimsel metinler bir tezi ortaya koyarak açıklar.
 4. Bilimsel metinlerde dil, açık, yalın ve durudur. Edebi metinlerde sözcükler daha çok yan ve mecaz anlamıyla kullanılır. Dil süslü olabilir.
 5. Edebi metinlerde “üslup”, bilimsel metinlerde ise “mesaj” ön plandadır.
 6. Bilimsel metinler “nesnel”, edebi metinler de “nesnel” anlatım kullanılır.

Batı Etkisindeki Türk Edebiyatında Makale Türünde Yazılmış Önemli Eserler

✔ Tercüman-i Ahval Mukaddimesi / Şinasi (Türk edebiyatında yazılan ilk makaledir.)
✔ Şiir ve İnşa / Ziya Paşa
✔ Vatan Makalesi / Namık Kemal
✔ Edebiyat Üzerine Makaleler / Ahmet Hamdi Tanpınar
✔ Kültür ve Dil / Mehmet Kaplan
✔ Milli Edebiyat Meseleleri ve Cenap Bey’le Münakaşalarım / Ali Canip Yöntem
✔ Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh / Cenap Şahabettin
✔ Türkleşmek-islamlaşmak-Muassırlaşmak / Ziya Gökalp
✔ Üç Tarz-i Siyaset / Yusuf Akçura
✔ Ergenekon / Yakup Kadri Karaosmanoğlu

11. Sınıf Makale Konu Anlatımı pdf İNDİR

YouTube video

💡💡💡Yazım – Noktama için instagram adresimiz a_yazim_noktalama

 

11. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ KONULARI

ÇALIŞMA KAĞITLARI PDF

Yazım Noktama için instagram adresimiz a_yazim_noktalama

 

Bu konu düzenli olarak güncellenmektedir.