11. Sınıf Sohbet ve Fıkra Konu Anlatımı

Sohbet Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

 

Sohbet Nedir?

Sohbet, güncel bir konuyu okurla konuşuyormuş gibi samimi ve anlaşılır bir üslupla ele alan bir
yazı türüdür.

birlesik-kelimelerin-yazimiBir yazarın gündelik yaşam, insan, sanat ve edebiyatla ilgili bir konu hakkındaki düşüncelerini, sanki karşısında okuyucular varmış da onlarla sohbet ediyormuşcasına sıcak, içten bir anlatımla dile getirdiği yazılara “sohbet” denir.

 

Sohbet Türünün Özellikleri

 

1. Gündelik yaşamda insanı ilgilendiren hemen hemen her şey sohbetin konusu olabilir.

2. Yazar ele aldığı konuyu fazla derinlemesine girmeden, okuyucuyla içten bir ilişki kurarak anlatır;
düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez. Yazar sadece kendi düşüncelerini ve çevresinde gelişen olayları yorumlar.

3. Sohbette konular gündelik olaylardan, sanat ve edebiyat dünyasından, herkesin paylaştığı ortak
yaşantılardan ve değerlerden seçilir.

4. Sohbet yazıları uzun yazılar değildir. Genellikle gazete ve dergilerde yayımlanır.

Kimi yazarlar bu türde yazdıklarını bir kitapta toplayarak da yayımlayabilir.

5. 20. yüzyılın başından itibaren edebiyatımızda gelişen sohbet türünde Ahmet Rasim, Şevket     Rado, Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Melih Cevdet Anday gibi sanatçılar eser vermiştir.

6. Sohbet türünde yazılara eskiden musahabe denirdi.

7. Sohbet yazıları, okurda yazarla sohbet ediyormuş etkisi bırakır. Anlatımda yazar, okura doğrudan sorular sorabilir, nükteli sözlerden, atasözlerinden yararlanabilir.

8. Sohbet  türündeki yazılar gazete ve dergilerde yayımlanır. Bu yazılar daha sonra bir kitapta toplanabilir.

 

Sohbet Türündeki Eserler

 

Sohbet türündeki eserlerin sayısı oldukça azdır. Edebiyatımızda sohbet türüne örnek olarak şu

eserleri verebiliriz:

Nurullah Ataç “Söyleşiler”

Şevket Rado “Eşref Saati”

Ahmet Rasim “Ramazan Sohbetleri”

Suut Kemal Yetkin “Edebiyat Söyleşileri”

Melih Cevdet Anday ” Dilimiz Üstüne Konuşmalar”

 

sohbet-fikra

DİKKAT: Sohbet yazılarında yazar okuyucunun ağzından sorular sorar, bu soruları yine kendisi cevaplar. Okuyucuya “Sizce de öyle değil mi?” “Siz de böyle düşünmez misiniz? gibi sorular sorarak okuyucudan onay bekler.

 

 

FIKRA NEDİR?

 

birlesik-kelimelerin-yazimiFıkra, gazete veya dergilerin belli köşelerinde yayımlanan, belgelendirme ve kanıtlama gereği duyulmadan günlük olayları, ülke sorunlarını veya yazarın bir konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini çeşitli yönlerden inceleyen ve yorumlayan kısa yazılardır.

 

FIKRA ( KÖŞE YAZISI) ÖZELLİKLERİ

 

1.Fıkra, konuşma diliyle yalın biçimde yazılır. Yazar, ele aldığı konuyu ilginç noktalara taşır; inandırıcı, etkileyici ve akıcı bir dil kullanır.

2. Fıkra, günübirlik yazı olduğu için yazar gündemi yakalamak zorundadır. Bu nedenle fıkralar, pek kalıcı yazılar değildir.

3. Gazete ve dergi yazısı olan fıkra, edebiyatımızda gazetelerin çıktığı Tanzimat Döneminde yazılmaya başlanmış, zamanla da gelişmiştir. Ahmet Rasim, Ahmet Hâşim, Burhan Felek, Peyami Safa gibi sanatçılar fıkra türünde eserler vermiştir.

4. Fıkra, günümüzde köşe yazısı olarak adlandırılmaktadır.

5. Bazı fıkralar edebî bir niteliğe sahiptir. Bu tür fıkralarda günlük bir olay ele alınsa da üslup açısından yazı kalıcıdır. Ahmet Rasim, Ahmet Hâşim, Yusuf Ziya Ortaç, Şevket Rado, Falih Rıfkı Atay bu tür fıkralarda usta sanatçılardır.

 

sohbet-fikraDüşünce yazısı olan fıkra ile mizahi içeriğe sahip fıkra birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Mizahi fıkralarda bir nükte, hiciv, güldürü unsuru vardır. Yaşamdan yola çıkan bu küçük hikâyeli anlatımda amaç ders vermektir. Mizahi fıkra, şiirsel anlatım tarzı, kısa ve yoğun içeriğiyle okuyucuya mesajlarını doğrudan iletmeyi hedefler. Nasrettin Hoca, İncili Çavuş fıkraları bu tür mizahi fıkraya örnek verilebilir.

*

*

*

11. Sınıf Sohbet ve Fıkra Konu Anlatımı pdf sunum dosyasını indirmek için link aşağıdadır.

 

 

*

*

*