11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÜNİTELERİ-KONULARI

1. ÜNİTE: Türk Dili ve Edebiyatına Giriş (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)

1. Edebiyat ve toplum ilişkisi

* Edebiyatın toplum sorunlarını dile getirdiği, bunu yaparken toplumsal değişime etkide bulunduğu üzerinde durulur.

2. Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi

* Edebî eserlerin belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazıldığı, eserler toplamının da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturduğu üzerinde durulur. Batı’da ve Türk edebiyatında oluşan sanat akımlarına metinler bağlamında kısaca değinilir.

Dil Bilgisi Konuları:
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

11. Sınıf Edebiyat 1. Ünite Soruları ve Cevapları

2. ÜNİTE: HİKÂYE (Ünite  Süresi: 5 Hafta, 25 ders saati)

1. Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) hikaye

2. Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960) hikaye

Yazma:

Hikaye yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Dil Bilgisi Konuları:
* Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

3. ÜNİTE: ŞİİR (Ünite  Süresi: 6 Hafta, 30 ders saati)

1. Tanzimat Döneminde Şiir
2. Servetifünun Döneminde Şiir
3. Saf Şiir anlayışı
4. Milli Edebiyat Döneminde Şiir
5. Cumhuriyet Döneminde Şiir
6. Türk dünyası edebiyatından Şiir

7. Servetifünun Döneminde Şiir

Dil Bilgisi Konuları:
* Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

4. ÜNİTE: MAKALE (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)

Dil Bilgisi Konuları:
* Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

5. ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)

1. Sohbet Nedir?
2. Sohbetin Özellikleri Nelerdir?
3. Fıkra (Köşe yazısı) Nedir?
4. Fıkranın Özellikleri Nelerdir?

Dil Bilgisi Konuları:
* Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

6. ÜNİTE: ROMAN (Ünite  Süresi: 6 Hafta, 30 ders saati)

Dil Bilgisi Konuları:
* Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

7. ÜNİTE: TİYATRO (Ünite  Süresi: 5 Hafta, 25 ders saati)

1. Cumhuriyet Dönemi (1923-1950 arası)
2. Cumhuriyet Dönemi (1950-1980 arası)
3. Dünya edebiyatında tiyatro

11. sınıf Tiyatro Konu Testi Online

Dil Bilgisi Konuları:
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

8. ÜNİTE: ELEŞTİRİ (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 10 ders saati)

Dil Bilgisi Konuları:
* Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

9. ÜNİTE: MÜLAKAT/RÖPORTAJ (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 10 ders saati)

Dil Bilgisi Konuları:
* Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.