12. Sınıf Fecr-i Edebiyatı Çalışma Kağıtları Pdf - Edebiyat Notu 12. Sınıf Fecr-i Edebiyatı Çalışma Kağıtları Pdf - Edebiyat Notu
takipçi satın al
Anasayfa 12. Sınıf 12. Sınıf Fecr-i Edebiyatı Çalışma Kağıtları Pdf

12. Sınıf Fecr-i Edebiyatı Çalışma Kağıtları Pdf

Edebiyatnotu olarak sizler için sınavlara özel 12. Sınıf Fecr-i Edebiyatı Çalışma Kağıtları Pdf  başlığı altında konuyu pekiştirmeniz ve yazılılara hazırlık için boşluk doldurma, doğru yanlış gibi sorular hazırladım. Soruların içinde hem edebiyat hem de konunun içinde geçen dilbilgisi bölümleriyle ilgili soruları bulabileceksiniz. “Online Konu Testleri” ni de çözerek sınavda başarılı olacağınıza inanıyor, şimdiden başarılar diliyorum…

12. Sınıf Fecr-i Edebiyatı Çalışma Kağıtları Pdf İndir

Google Drive Linki İle İndir

12.Sınıf Diğer Çalışma Kağıtları 

Konu Çalışma Soruları Cevaplar
Milli Edebiyat Dönemi İndirMilli Edebiyat Çalışma Kağıdı İndir İndir
Servet-i Fünun Dönemi Servet-i Fünun Dönemi Çalışma Kağıdı İndir


 

Cumhuriyet Dönemi Cumhuriyet Dönemi Çalışma Kağıdı İndir İndir
Fecr-i Ati Edebiyatı Dönemi
Türk Edebiyatı Dönemleri
Edebiyat Soru Çöz
Asağıdaki Soruları Çözebilirsiniz : 
5359
Oluşturuldu Yazan ?s=32&d=mm&r=gAdmin
9.sinif edebiyat hikaye testi online

9. Sınıf Edebiyat Hikaye Konu Testi

1 / 25

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin yapı unsurlarından biri değildir?

wp 1602493651574

2 / 25

Türk edebiyatında durum hikâyeciliğinin öncülerinden biridir. Klasik hikâye tekniğinden uzak, kendine has bir anlatım tarzı geliştirmiştir. Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerinde çağrışımlardan yararlanarak şiirsel bir üslup kullanmıştır. Hikâyelerinde mekân olarak genellikle İstanbul’u seçmiş; Adalar’a, özellikle de Burgazada’ya önem
vermiştir. Burgazada’ya yerleşerek balıkçıları, Ada’nın doğal güzelliklerini, sıradan insanların yaşama sevincini hikâyelerinde işlemiş, anlattığı konuya özgü kelimelerle
ördüğü hikâyelerinde yalın bir dil kullanmış, ağırlıklı olarak diyalog ve iç konuşma anlatım tekniklerinden yararlanmıştır. Semaver, Sarnıç, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Son Kuşlar ve Alemdağ’da Var Bir Yılan, yazarın tanınmış hikâyelerindendir.

Bu parçada kendisinden söz edilen öykücü aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 25

(I) Hikâye (öykü); yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı kısa
edebî türdür. (II) Hikâyede genellikle olay tek, kişi sayısı az ve tek boyutlu, zaman ve mekân anlatımı yüzeysel olup çoğu kez uzun cümleler kullanılmaz. (III) 14. yüzyılda İtalyan edebiyatında Boccaccio’nun yazdığı “Decameron” adlı eser, hikâye türünün ilk örneği kabul edilir. (IV) Batılı anlamda hikâye, Türk edebiyatına Tanzimat’la
girmiş olup Ahmet Mithat Efendi’nin “Letâif-i Rivâyât” adlı eseri, ilk hikâye örneklerindendir. (V) Teknik açıdan güçlü, Batılı örneklere benzeyen ilk hikâye ise Şemsettin Sami’nin “Karabibik” adlı eseridir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

4 / 25

Olaylar ancak anlatıcının başından geçtiği ya da gördüğü biçimiyle anlatıldığı için inandırıcılığı yüksektir. Olayı anlatan "ben" vardır.

Yukarıdaki bilgide hangi bakış açısının özelliği verilmiştir?

5 / 25

Aşağıdakilerden hangisi hikayenin özelliklerinden değildir?

6 / 25

Rus yazar Anton Çehov'un ortaya koyduğu bu türün, edebiyatımızdaki önemli temsilcileri Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık'tır.

Yukarıda sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 25

Bir öyküdeki temel duygu veya kavram ----- olarak adlandırılır. Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

8 / 25

Olay hikâyesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

9 / 25

Durum hikâyesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

10 / 25

Hikâye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

11 / 25

I. Olay hikâyesinde anlatılanlar bir çözüme kavuşturularak sonlandırılır.
II. Olay hikâyesinde kahramanlar ile ilgili analizler yapılır.
III. Durum hikâyesinde okuyucuya bir sonuç sunulmaz.
IV. Olay hikâyelerinde yaşamın kısa bir anı öyküleştirilir.
V. Hikâyeler toplumun geneline hitap ettiğinden dili açık ve anlaşılırdır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde, hikâye ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

12 / 25

Hikâye türünün dünya edebiyatında ilk örneği ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

13 / 25

I. Somut bir konu ya da durumu dile getirir.
II. Olay hikâyesinde okuyucunun merak duygusu uyandırılır.
III. Durum ve olay hikâyesi olmak üzere ikiye ayrılır.
IV. Teması soyuttur ve his aracılığı ile anlaşılabilir.
V. Olay hikâyesinin en güzel örneklerini Sait Faik Abasıyanık
vermiştir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde hikâye türü ile ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?

14 / 25

Aşağıdaki bilgilerden hangisi gözlemci bakış açısı ile
ilgili değildir?

15 / 25

I. Arabanızı mağazanın önünden çekin.
II. Yazık, sana sadece acıyorum!
III. Emanetler hâlâ sen de duruyor değil mi?
IV. Solan gözlerinden yağarken gece

Numaralanmış cümlelerde dilin aşağıdaki işlevlerinden
hangisi yoktur?

16 / 25

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

17 / 25

Büyük İskender… Kimileri , (I) onu insanlığın iyiliği uğruna zaferden zafere koşan bir ülkü adamı olarak görmüştür. Kimileri de davranışlarının , (II) nedeninin katıksız bencillik olduğunu , (III) ateşli tutkusunun onun yolunu aydınlattığını düşünmüştür. Bazıları, oynamış olduğu büyük oyunda sürdüğü her taşın , (IV) yaptığı her hamlenin ona muazzam bir zekâ tarafından dikte edildiği görüşündedir. Bazılarıysa onun, düşünmeden , (V) kendine çok güvenerek talihini güle oynaya izlediğine inanmıştır. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır?

18 / 25

Yazma azmim nedense son zamanlarda tamamen kaybolmuştu. Oysa biliyordum, kervan yolda düzülür; fikir ne kadar iyi olursa (I) olsun yazmaya başlamadan yazamaz (II) yazmayı sürdürmeden metni bitiremezsiniz. Sonuçlandırmadığınız zaman da fikrinizin iyi olup olmayışının (III) bir fikrinizin dahi olmamasının (IV) konuyu araştırmak için harcadığınız sürenin (V) topladığınız kaynakların hiçbir önemi yoktur.(2016 LYS) Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine virgül (,) konulamaz?

19 / 25

Tam yirmi beş yıl oldu. Her sabah erkenden gelir (I), bu duvarın dibine serer kitapları. Geçenler bakarlar, inceleyip (II), bırakırlar. Cağaloğlu’ndaki bu kitapçı (III), yokuşu tırmananların görmeye alışık olduğu (IV), vazgeçemediği bir parçası gibidir. Yalnız bir derdi vardır: Güvercinler. Onlar kitapçıdan daha eski sahibidirler bu duvarın (V), vazgeçmezler yerlerinden. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden (,) hangisi yanlış kullanılmıştır? (2010 YGS) 

20 / 25

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki isme çoğul anlamı katmamıştır?

21 / 25

Günümüz insanının yalnızlaşması, içine kapanması, kalabalıkların birbirinden uzaklaşması, ruhsal bunalımlar, kıskançlık, hırs, aşk, bunalım gibi duygu durumlarının anlatıldığı bir edebî eserde yazar ya da şair psikoloji biliminden yararlanır.

Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

22 / 25

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmamıştır?

23 / 25

Bir kelimenin benzetme amacı güdülmeden başka bir kelimenin yerine kullanılmasına “ad aktarması” denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
bu açıklamaya örnek bir kullanıma yer verilmemiştir?

24 / 25

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

25 / 25

Bilim, sanat, spor gibi farklı meslek gruplarında belirli kavramları karşılayan kelimeler, terim anlamlı olur. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelimeye yer verilmemiştir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 54%

0%

31 oylar, 4 ort
884
Oluşturuldu Yazan ?s=32&d=mm&r=gAdmin
Hangisi Doğru 4

Yazımı Karıştırılan Sözcükler Testi 2

1 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

2 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

3 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

4 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

5 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

6 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

7 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

8 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

9 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

10 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

11 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

12 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

13 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

14 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

15 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

16 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

17 / 20

Hangisi doğru?

18 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

19 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

20 / 20

Hangisi doğru?

ilk alfabemiz hangisidir 1

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 67%

0%

Testi beğendiniz mi?

 

PAYLAŞ


İlginizi Çekebilecek Yazılar


Siz de görüşünüzü belirtebilirsiniz...


deneme bonusu veren siteler deneme bonusu ataşehir escort pendik escort deneme bonusu veren siteler
sohbet dinle instagram takipçi satın al instagram takipçi hilesi instagram izlenme hilesi Koku Makinesi