ÜNİTE: Türk Dili ve Edebiyatına Giriş Konuları

1. Edebiyat nedir?

2. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisi

3. Metinlerin sınıflandırılması

  1. Ünite yukarıdaki konuları kapsamaktadır. Şimdi sıra test çözerek eksiğimiz var mı kontrol etmekte.

Başarılar…. Anlamadığınız soru olursa yoruma yazabilirsiniz. En kısa zamanda sizi bilgilendiririz.

Teste Başla

1. İnsanın kendini ifade etme yollarından en seçkini ve güzel sanatların önemli bir kolu olan edebiyat, malzemesi dile dayanan, duygu ve hayal dünyamızda özel etkiler uyandıran, sosyal bir çevrede hayat bulmuş ya da bulmakta olan sözlü ve yazılı eserlerin bütününe verilen addır.

Yukarıda tanımı verilen “edebiyat” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
 

2. Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara plastik sanat denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi plastik sanat değildir?

 
 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
 

4. Yazar, eserinde kişilerin ruh dünyasını inceliyorsa ……………. biliminden yararlanmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
 

5. “Sanat ve bilim” e ilişkin aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 
 
 
 
 

6. Yakup Kadri’nin en başarılı romanı sayılan Yaban yazarın kurtuluş Savaşı yıllarında gezip gördüğü Anadolu’daki gerçek gözlemlerine dayanır.

Yukarıda sözü edilen roman yazılırken hangi bilimden yararlanılmıştır?

 
 
 
 
 

7. Bihruz Bey, zengin bir devlet memurunun oğludur. Babasından yüklü miktarda bir miras kalmıştır. Annesiyle birlikte yaşayan Bihruz Bey, yetersiz bir eğitim görmüş, yarım yamalak Fransızca öğrenmiş züppe bir tiptir. O dönemin kibarlık gereğinden saydığı şık faytonuyla Çamlıca’da gezerken gördüğü ve soylu bir aileye mensup olduğunu düşündüğü bir kadına âşık olur. Aslında soylu olmayan bu kadın, Bihruz Bey’in aklını uzun süre meşgul eder. Kadınla ilgili gerçekleri öğrendiğinde küçük düşer. Bu olay çevresinde, o dönemdeki yaşam biçimine de ışık tutan romanda batılılaşmanın yanlış algılanmasının sonuçlarına da dikkat çekilir.

Yukarıdaki metinde yazar, aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanmıştır?

 
 
 
 
 

8. Edebiyatın konusu suje yani insandır. İnsan toplumsal olarak yaşayan bir canlıdır. Edebî eserler, insanı ve insanın diğer insanlarla olan ilişkilerini anlatır. Sosyoloji bilimi ise toplum bir bilimidir. Bu yönüyle bu iki biliminin ortak alanı insandır. Bazı edebî eserler, sosyoloji dalına kaynaklık eder. Sosyoloji de edebî eserler için insan ilişkisi açısından çok malzeme vardır.

Yukarıda edebiyat ve sosyoloji arasında verilen bilgilerden hangisine değinilmemiştir?

 
 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi metinlerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden değildir?

 
 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
 

12. Bu araştırmada, Hindistan’daki üniversite öğrencilerinin Türkçe öğrenme amaçlarını ve yaşadıkları sorunları belirlemek hedeflenmiştir. Araştırma, tarama modeline uygun olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Hindistan Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde öğrenim gören ve Türkçe dersini -ikinci dil öğrenmek için- alan 116 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilme amaçlarını ve öğretiminde yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.

Metne göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

13. Aşağıdaki metinlerden hangisinin yazılış amacı diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 
 

14. Sanat metinlerinde bir anlam yoğunluğu vardır. Herkes, onlardan, her okunduğunda kendine bir anlam çıkarır.

 
 

15. Edebi metinlerde sözcükler gerçek ve terim anlamlarıyla kullanılır.

 
 

16. Sanatçı, dış dünyaya ait gerçekleri hiçbir değişme göstermeden bir fotoğraf gerçekliğiyle aktarır.

 
 

17. Edebi eserlerde anlatılanlar olduğu gibi yaşanmış, gerçekleşmiş değil, kurgulanmış olaylardır.

 
 

18. İki varlık, kavram ya da olayın benzer ve farklı yönlerini ifade etmek için kullanılan yönteme karşılaştırma denir.

 
 

19. Moda, başlangıçta bir tür kişisel ve yaratılan güzelliktir; yeni olduğu için de görecedir. Ancak bu yaratılan güzellik gerçekte ortak bir çabanın ürünüdür. Eliot’un dediği gibi “Bugün geçmişle yönetilir; geçmiş de bugünle değişime uğrar.” Bu metinde tanık göstermeden yararlanılmıştır.

 
 

20. Edebi yazılar günlük hayatın tarihi olaylarını, gerçekleri ve felsefi düşünceleri bilimsel gerçeklikle anlatan yazı türüdür.

 
 


 

 

9. sınıf Edebiyat 1. Ünite Ölçme Değerlendirme Soruları

Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!!!!!

Ekşi düşünceler”in kaynağı potansiyel bir zihin bulanıklığıdır.

Düşüncelerinizin yaşamınızın akışını yönlendirmek için sahip olduğu gücü, genellikle çok hafife alırız. Bu nedenle, iyi ya da kötü olsun, düşünme sürecimizi düzenli olarak temizlemeliyiz. Kulaklarımız arasındaki boşluğa düşen her düşüncenin kendisini bir tohum olarak ekmesine ve büyümesine izin veremeyiz. Her düşünce de doğru veya rasyonel değildir. Ekşi düşünceleri ayıklamamız gerekir. Devamını okumak için TIKLAYINIZ

 

Konu düzenli olarak güncellenmektedir.