9. Sınıf Roman Türleri

5. ÜNİTE ROMAN TÜRLERİ

Roman Türleri

Romanların birbirinden farklı türleri bulunmaktadır. Bu türler şu şekilde sıralanabilir;

a. Tarihi Roman

• Tarihi Romanlar, adından da anlaşılacağı üzere konusunu geçmiş tarihten esinlenerek alan türlerdir.
• Bu roman türünde geçmiş kıyafet tarzları, o dönemin düşünce yapısı ve yaşantısı ifade edilir.
• Türk Edebiyatında ise Tarihi romanın ilk örneği Ahmet Mithat tarafından kaleme alınan ‘’Yeniçeriler’’ isimli eserdir.
• Batılı anlamda ilk kaleme alınan Tarihi roman ise Namık Kemal’in ‘’Cezmi’’ adlı eseridir.

b. Macera Romanı

• Devamlı ve akıcı bir harekete sahiptir.
• Macera romanlarında yer alan olay ve kişiler okuyucuyu sürekli şaşırtır
• Bu romanlara polisiye, aksiyon veya serüven adı da verilebilir.
• Egzotik (Uzak ülkeleri anlatan) romanlar da macera romanları kapsamına girer.

c. Sosyal Roman

• Toplumsal olay ve konuları içeren romanlardır.
• Toplumda bulunan olgular, olaylar, kültürler sosyal romanlarda ele alınır
• Irkçılık, göçler, fakirlik, sınıf ayrımları gibi konuları barındırır

⇒ Sosyal romanlar üçe ayrılır.

1)Töre romanları: Kültürel örfleri konu alır.

2) Tezli romanlar: Belirli bir fikri ve düşünceyi savunan romanlar olarak bilinir.

3)Köy romanları: Köy yaşamını, köyde yaşayan kişileri ve görüşlerini anlatan romanlardır.

ç. Tahlil Roman

• Kişilerin ruh hallerini ve davranışlarını konu alır.
• Ruhsal davranışlar çözümlenmeye çalışır.
• Karakterlerin davranışları incelenir
• Bu romanlara aynı zamanda psikolojik roman adı da verilir.
• Türün ilk örneği ise Mehmet Rauf’un ‘’Eylül’’ adlı eseridir.
• Diğer örnekler ise Dostoyevski ‘’Suç ve Ceza’’
• Peyami Safa ‘’ Matmazel Norolya’nın Koltuğu’’ olarak bilinir.

d. Bilim Kurgu Romanları

• Teknoloji ve bilim konularını ele alan romanlardır.
• Hayal gücü ile işlenir.
• Gotik romanlar bu türün temelini oluşturur.

Romanlar konusuna ve edebi akımlara göre türlere ayrılır. Bunlara örnek verecek olursak:

Akımlara Göre Romanlar

Klasik roman: La Princesse De Cleves (Madame De La Fayete )

Realist roman: Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşakligil), Kızıl ile Kara (Stendhal), Savaş ve Barış (Tolstoy)

Romantik roman: Intibah (Namık Kemal), Genç Werther’in Acıları (Goethe), Sefiller (Victor Hugo)..

Postmodern roman: Tutunamayanlar (Oğuz Atay), Gülün Adı (Umberto Eco)..

Natüralist roman: Zehra (Nabızade Nâzım), Jack (Alphonse Daudet)…

Konusuna Göre Romanlar

Tarihi roman: Yeniçeriler (Ahmet Mithat Efendi),Cezmi (Namık Kemal), Küçük Ağa (Tarık Buğra)…

Psikolojik roman: Eylül (Mehmet Rauf), Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa), Suç ve Ceza (Dostoyevski).

Macera romanı: Hasan Mellah (Ahmet Mithat Efendi), Robinson Crusoe (Daniel Defoe), Define Adası (Stevenson)..

Sosyal roman: Bereketli Topraklar Üzerinde (Orhan Kemal), Sefiller (Victor Hugo), Meyhane (Emile Zola)…

Bilim kurgu romanı: Ben Robot (Isaac Asımov).

 

Bu konu düzenli olarak güncellenmektedir.