9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatına Giriş  Uygulama / Boşluk Doldurma

Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Anlatımı için TIKLAYINIZ

 

Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Boşluk Doldurma (pdf indirmek için link sayfanın altındadır)

Bu alıştırmada numaralı olarak verilen bilgileri anlamlı ve doğru hale getiriniz. Bunun için boşluklara, verilen kavramlardan birini seçerek yazınız.

1.Ömer Seyfettin                5. Budizm                              9. Kül Tiğin- Bilge Kağan -Vezir Tonyukuk

2. Uygur                              6. Türkçenin Karanlık Çağı  10. 6.- 13.  yy 

3. Eski Anadolu Türkçesi  7. Karahanlılar                      11. 13.-16.                 

4. Eski Türkçe                    8. Karahanlı                           12. Göktürk

 

 1. Ali Şir Nevai’nin eserlerini yazdığı dönemdeki Türkçeye ……………………..Türkçesi denmektedir.
 2. Türkçenin başlangıcından ilk yazılı ürünleri olan Orhun Abideleri’nin yazıldığı tarihe kadar olan bölüme …………………………………………….. denir.
 3. Altun Yaruk, Irk Bitig gibi eserler ………………………………………… dini ile ilgilidir.
 4. Eski Türkçe ……………………………………………. yüzyıllar arasında hüküm sürmüştür.
 5. Göktürk Metinleri,……………………., ……………………….., ……………………. olmak üzere üç büyük abideden oluşmuştur.
 6. Budizm ile ilgili metinlerden oluşan Sekiz Yükmek, ……………………….. metinleri arasındadır.
 7. Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet gibi eserler …………………………………… döneminde yazılmıştır.
 8. Risaletü’n Nushiyye adlı eser ……………………………………………  dönemine aittir.
 9. Genç Kalemler dergisini 1911 yılında …………………………………….. ve arkadaşları çıkarmıştır.
 10. Eski Anadolu Türkçesi ………………………………………………….. yüzyıllar arasındadır.
 11. Türklerin 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar kullandıkları tek yazı dili………………………………….. dir.
 12. Türklerin bilinen ilk alfabesi 38 harften oluşan ……………………………. alfabesidir.

 

CEVAPLAR : 

 1. Ali Şir Nevai’nin eserlerini yazdığı dönemdeki Türkçeye Karahanlı Türkçesi denmektedir.
 2. Türkçenin başlangıcından ilk yazılı ürünleri olan Orhun Abideleri’nin yazıldığı tarihe kadar olan bölüme Türkçenin Karanlık Çağı denir.
 3. Altun Yaruk, Irk Bitig gibi eserler Budizm dini ile ilgilidir.
 4. Eski Türkçe 6. – 13.  yüzyıllar arasında hüküm sürmüştür.
 5. Göktürk Metinleri,Kül Tiğin- Bilge Kağan -Vezir Tonyukuk olmak üzere üç büyük abideden oluşmuştur.
 6. Budizm ile ilgili metinlerden oluşan Sekiz Yükmek, Uygur metinleri arasındadır.
 7. Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet gibi eserler Karahanlılar döneminde yazılmıştır.
 8. Risaletü’n Nushiyye adlı eser Eski Anadolu Türkçesi dönemine aittir.
 9. Genç Kalemler dergisini 1911 yılında Ömer Seyfettin ve arkadaşları çıkarmıştır.
 10. Eski Anadolu Türkçesi 13.- 16. yüzyıllar arasındadır.
 11. Türklerin 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar kullandıkları tek yazı dili Eski Türkçe dir.
 12. Türklerin bilinen ilk alfabesi 38 harften oluşan Göktürk alfabesidir.

 

Türkçenin Tarihi Gelişimi BOŞLUK DOLDURMA çalışmasını PDF indirmek için TIKLAYINIZ