Ayt Edebiyat Online Test

KONULARTEST ÇÖZ
Güzel Sanatlar ve Edebiyat 
ÇÖZ
Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir) 
ÇÖZ
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler 
ÇÖZ
Öğretici Metinler
ÇÖZ
Tarih İçinde Türk Edebiyatı 
ÇÖZ
Destan Dönemi Türk Edebiyatı
ÇÖZ
İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı 
ÇÖZ
Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş
ÇÖZ
Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896) 
ÇÖZ
Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901)
Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912) 
ÇÖZ
Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923) 
ÇÖZ
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
ÇÖZ
Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler 
ÇÖZ
Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) 
ÇÖZ
Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi MetinlerÇÖZ
Cumhuriyet Döneminde TiyatroÇÖZ
Türk Edebiyatında İlkler Testi 1ÇÖZ
Türk Edebiyatında İlkler Testi 2ÇÖZ
Geleneksel Türk TiyatrosuÇÖZ

ONLİNE TESTLER

Edebiyat Konu Anlatımı Pdf – Slayt