Doping Hafıza Online Eğitim

Edebiyatnotu ekibi olarak sizler için sınavlara özel  Dede Korkut Hikayeleri Testi başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 13 soru vardır. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.edebiyatnotu.com ailesi olarak başarılar dileriz.

Dede Korkut Hikayeleri ve Özelliklerini tekrar etmek isterseniz tıklayınız.

Instagram sayfamızdan bizi takip ederek kitap çekilişlerimize ve günlük ipuçlarına ulaşabilirsiniz.

3288
Oluşturma tarihi Tarafından Admin

Dede Korkut Hikayeleri Test

Hani öğdüğümüz bey erenler?

Dünya benim, diyenler?

Ecel aldı, yer gizledi,

Fani dünya kime kaldı?

Dede Korkut

1 / 13

Dede Korkut hikayelerinde anlatıcı kimdir?

2 / 13

(I) Türk edebiyatının destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçiş dönemi eseri olan Dede Korkut Hikâyeleri, Türk boylarının Kafkasya ve Azerbaycan yörelerindeki yerleş- me, yurt kurma ve akınlarını konu alır. (II) Kitabın asıl adı “Kitâb-ı Dedem Korkud alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân”dır. (III) Dede Korkut, Oğuz boylarının destanlaşmış hikâyelerini derli toplu bir biçimde aktaran bir anlatıcıdır. (IV) Ağır ve sanatlı bir dili olan Dede Korkut Hikâyeleri’nin tamamı düzyazı biçimindedir. (V) Dede Korkut’un anlattığı bu hikâyeler, ancak XV. yüzyılda yazıya geçirilebilmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

3 / 13

Bütün hikayelerde dini unsurlar görülür. Doğru mu, yanlış mı?

 

4 / 13

Dede Korkut hikayelerinin iki orijinal kopyası hangi iki ülkededir?

5 / 13

(I) Dede Korkut Hikâyeleri, Oğuz Türklerinin komşuları olan Rumlar, Abazalar ve Gürcülerle yaptıkları savaşları anlatır. (II) Eski Türk inanış ve yaşayışından izler taşır. (III) Bu hikâyelerin temel konuları, Oğuz Türklerinin eski destanlarından alınmıştır. (IV) Seci ve aliterasyonların yer aldığı ürünlerde, manzum parçalara da rastlanmaktadır. (V) Bu hikâyeleri Dede Korkut bir araya getirerek yazıya geçirmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

6 / 13

Dede Korkut adlı hikaye kitabında kaç tane hikaye vardır?

7 / 13

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyelerine ait bir özellik değildir?

8 / 13

Dede Korkut hikayeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Hikayelerde Dede Korkut kopuzuyla şiir okur şarkı söyler

9 / 13

Hikayelerde olaylar .............. ile, kahramanların duygu ve düşünceleri .............. ile dile getirilmiştir.

Yukarıdaki boşluklara hangisi gelmelidir?

10 / 13

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut’un özelliklerinden değildir?

11 / 13

Dede korkut hikayeleri hangi iki kavmin mücadelesini konu edinmiştir?

12 / 13

.Dede Korkut hikayelerin yazarı kimdir?

13 / 13

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinde yer alan eski Türk geleneklerinden değildir?

Skorunuz

The average score is 54%

0%

ONLİNE TESTLER

Edebiyat Konu Anlatımı Pdf – Slayt

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları