Edebiyatnotu.com » sözcükte anlam | Edebiyatnotu.com sözcükte anlam | Edebiyatnotu.com

Paragraf Yapısı

Paragraf Yapısı

PARAGRAF YAPISI – I   Paragraf yapısı oluşturulurken belli bir plana ve düzene ihtiyaç vardır. Bu düze paragrafın giriş, gelişme ve sonuç bölümleri ile oluşturulur. PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ ⇒Giriş Bölümü (Giriş…

Söz Öbekleri

Söz Öbekleri

SÖZ ÖBEKLERİ Söz öbekleri ni, yansıma sözcükler, ikilemeler, deyimler, atasözleri, özdeyiş, dolaylama, güzel adlandırma başlıkları altında inceliyoruz. ⇒YANSIMA SÖZCÜKLER Bir anlamı olmayan ve doğadaki seslerin taklit edilmesi yoluyla oluşan sözcüklerdir….

Sözcükte Anlam İlişkileri

Sözcükte Anlam İlişkileri

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ Sözcükte anlam ilişkileri, eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli, genel ve özel anlamlı,…… olarak inceliyoruz. ⇒EŞ ANLAMLI ( ANLAMDAŞ ) SÖZCÜKLER Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir….

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam

 SÖZCÜKTE ANLAM 1  Sözcükte Anlam Özellikleri Gerçek (Temel) Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam  2  Sözcüklerde Anlam İlişkisi Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler Genel…

Sözcükte Anlam Özellikleri

Sözcükte Anlam Özellikleri

SÖZCÜKTE ANLAM ÖZELLİKLERİ İnsanlar arasında iletişimi sağlayan dili en küçük birimine “sözcük” denir. Her sözcük, kullanıldığı yere göre farklı anlamlar kazanır. “yetiştirmek” sözcüğünü ele alalım. Ödevlerini yarına yetiştirmelisin. ( tamamlamak,bitirmek)…