Edebiyatnotu.com » yazı | Edebiyatnotu.com yazı | Edebiyatnotu.com

Alegori Nedir?

Alegori Nedir?

Alegori, daha derin anlamları açıklamak veya okuyucuları bir konu hakkında daha derinlemesine düşünmeye ikna etmek için metaforik karakterler ve durumlar kullanan bir hikaye anlatma biçimidir. Yüzyıllardır edebiyat, şiir, drama, sanat…

Edebi Metin Nedir?

Edebi Metin Nedir?

Edebi metin, bireysel bir eser veya bir antolojinin parçası haline getirilmek amacıyla yazılmış bir metindir. Akademik çevrelerde Edebiyat ve Edebi Olmayan metinlerin olduğu kabul edilmektedir. Bu, şiire bakarken biraz karışıklığa…

Mübalağa Nedir?

Mübalağa Nedir?

Mübalağa, bir noktaya değinmek veya bir fikri vurgulamak için kullanılan edebi bir tekniktir. Hem kurgu hem de kurgusal olmayan yazılarda kullanılabilir. Mübalağa genellikle bir şeyi etki için abartma eylemi olan…

Güzelleştirme Nedir?

Güzelleştirme Nedir?

Edebiyatta ‘güzelleştirme’, bir karakterin daha çekici, daha güçlü ve daha başarılı hale gelmesi sürecidir. Bu süreç en çok romanlarda ve kısa öykülerde görülür, ancak gerçek hayatta da olabilir. Bu yazıda, güzelliğin girişkenliği…

Biyografi Nedir?

Biyografi Nedir?

İster yazar, ister öğretmen veya ebeveyn olun, sonunda bir kişinin biyografisini yazmanız gerekecek. Bu hem zorlayıcı hem de ödüllendirici bir görevdir. Biyografi yazmanın birçok farklı yolu vardır ve size en uygun olanı…

Beyit Nedir?

Beyit Nedir?

Temel olarak, bir beyit, şiirde ardışık bir çift ölçü satırıdır. Bu hatlar resmi veya gayri resmi olabilir veya sürekli veya durdurulmuş olabilir. Beyit kelimesi, “iki satır” veya “ardışık iki satır” anlamına gelen…

Aruz Ölçüsü Nedir?

Aruz Ölçüsü Nedir?

Arap edebiyatı en parlak dönemini Divan döneminde yaşamıştır. Divan edebiyatı, özellikleri ve kalıpları olan bir Arap edebi sanatıdır. Aruz ölçüsünün anlamını, kalıplarını ve özelliklerini keşfedelim. Ayrıca bu terim hakkındaki düşüncelerimizi de paylaşalım. Bu yazıda…

Aliterasyon Nedir?

Aliterasyon Nedir?

Aliterasyon, yakındaki kelimelerin ilk ünsüz seslerini tekrarlayan edebi bir araçtır. Örneğin, “Peter Piper bir gaga biber turşusu aldı” aliterasyona bir örnektir. Ayrıca işletme adlarında da kullanılır. Bu yazımızda aliterasyonun bazı özelliklerini ve literatürdeki…