Doping Hafıza Online Eğitim

1941’de Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat şiirlerini “Garip” adlı kitapta yayımladılar. Bu kitabın ön sözünde sanata dair görüşlerini de paylaştılar. Ön sözde yazan ise şu cümledir: ” Bu kitap, sizi alışılmış şeylerden şüpheye davet edecektir.”

D&R - Kültür Sanat ve Eğlence Dünyası

” Bu kitap, sizi alışılmış şeylerden şüpheye davet edecektir.”

Garipçiler Genel Özellikleri

✔ Şiir duyguya değil, akla dayanmalıdır.

✔ Şiirde ölçü, uyak ve dörtlüğe karşı çıkmışlardır.

✔ Her türlü kurala, önceden belirlenmiş kalıplara karşı çıkmışlar, kuralsızlığı kural edinmişlerdir.

✔ Sözcükler genelde temel anlamda kullanılmıştır.

✔ Şiirde anlamın düz verilmesini savunmuşlardır.

✔ Şiirde kullanılan dil günlük konuşma dilidir.

✔ Her konu şiire girebilmeli düşüncesindedirler.

✔ Şiirde bütün güzelliğine önem vermişlerdir.

✔ Bilinçaktından yani sürrealizmden yararlanmışlardır.

✔ Topluluğun lideri Orhan Veli Kanık’ın 1950’de vefat etmesiyle Garip Hareketi sona ermiştir.

Kodlama OMO

Garipçiler Temsilcileri

⁂ Orhan Veli Kanık

⁂ Melih Cevdet Anday

⁂ Oktay Rıfat Horozcu

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

12. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ KONULARI

TYT Konu Anlatımı / TYT Online Testler

ÇALIŞMA KAĞITLARI PDF