1941’de Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat şiirlerini “Garip” adlı kitapta yayımladılar. Bu kitabın ön sözünde sanata dair görüşlerini de paylaştılar. Ön sözde yazan ise şu cümledir: ” Bu kitap, sizi alışılmış şeylerden şüpheye davet edecektir.”

D&R - Kültür Sanat ve Eğlence Dünyası

” Bu kitap, sizi alışılmış şeylerden şüpheye davet edecektir.”

Garipçiler Genel Özellikleri

✔ Şiir duyguya değil, akla dayanmalıdır.

✔ Şiirde ölçü, uyak ve dörtlüğe karşı çıkmışlardır.

✔ Her türlü kurala, önceden belirlenmiş kalıplara karşı çıkmışlar, kuralsızlığı kural edinmişlerdir.

✔ Sözcükler genelde temel anlamda kullanılmıştır.

✔ Şiirde anlamın düz verilmesini savunmuşlardır.

✔ Şiirde kullanılan dil günlük konuşma dilidir.

✔ Her konu şiire girebilmeli düşüncesindedirler.

✔ Şiirde bütün güzelliğine önem vermişlerdir.

✔ Bilinçaktından yani sürrealizmden yararlanmışlardır.

✔ Topluluğun lideri Orhan Veli Kanık’ın 1950’de vefat etmesiyle Garip Hareketi sona ermiştir.

image 4

Kodlama OMO

Garipçiler Temsilcileri

⁂ Orhan Veli Kanık

⁂ Melih Cevdet Anday

⁂ Oktay Rıfat Horozcu

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

12. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ KONULARI

TYT Konu Anlatımı / TYT Online Testler

ÇALIŞMA KAĞITLARI PDF