Hiciv, sanatsal ve edebi eserlerde bir kişi tarafından herhangi bir durumu iğneleyici bir şekilde eleştirmesidir. Bu teknik, doğrudan eleştiri yerine zekice oluşturulmuş cümle yapıları ve benzetmelerle eleştirilen konuya dikkat çekmeyi hedefler. Mizahi unsurların devreye girmesi, hicivin etkili ve akılda kalıcı bir şekilde iletilmesini sağlar.

Taşlama, yergi ve hiciv terimlerinin ortak anlamlarını içeren hiciv tekniği, genellikle koruma altında olan veya üstün yetkilere sahip kişilerin eleştirilmesi üzerine odaklanır. Özellikle kapalı ve otoriter toplumlar, baskıcı yönetimlere karşı politik itirazlarını ifade etmek için bu teknikle başvururlar. Hiciv, güç sahiplerini ve otorite figürlerini hicvederek, toplumsal eleştirileri ve sorgulamaları ifade etmenin bir yolu olarak kullanılır.

Bu teknikler, edebi eserlerin ötesine geçerek toplumsal ve siyasi tartışmaların bir parçası haline gelir. Hiciv, mizahi ve zekice bir dille, güç dengesizliklerine ve toplumsal haksızlıklara karşı durma arzusunu ifade eder. Aynı zamanda, taşlama ve hiciv, eleştirilen konulara alternatif bakış açıları sunarak insanların düşünce yapısını sorgulamalarını ve değişime açık olmalarını teşvik eder.

Hiciv Temsilcileri

Türk edebiyatının zengin geçmişi, hiciv tarzında birçok ünlü ismin eserlerine sahne olmuştur. Bu isimler, mizahi ve iğneleyici üsluplarıyla toplumsal ve siyasi konuları ele almış ve edebiyat dünyasına önemli eserler kazandırmıştır. Nefi, Şeyhi, Süruri gibi isimler, Osmanlı döneminde yaşamış ve döneminin sosyal ve siyasi yapısına eleştirel bir pencereden bakarak hicivlerini sunmuşlardır.

  • Ziya Paşa, Tanzimat döneminin önemli şairlerinden biridir ve eserlerinde toplumsal değişimlere ve modernleşmeye dair eleştirileri hiciv yoluyla dile getirmiştir.
  • Neyzen Tevfik, Türk halk müziği alanında önemli bir isimken, eserlerinde hem halkın günlük yaşamına hem de siyasi olaylara yönelik sivri dilini kullanarak hicivler sunmuştur.
  • Fazıl Ahmet Aykaç, Türk hikayeciliğinin önde gelen isimlerinden biridir ve eserlerinde gündelik hayatın yergi ve mizah dolu yönlerini işlemiştir.
  • Halil Nihat Boztepe, güncel olaylara eleştirel bakış açısıyla yaklaşarak hicivlerini yazmış ve toplumsal meseleleri zekice yorumlamıştır.
  • Hüseyin Rifat ise Cumhuriyet döneminin önde gelen hiciv yazarlarından biridir ve mizahi üslubuyla dönemin sosyal ve siyasi gelişmelerini hicivlerinde işlemiştir.

Edebiyatta Eleştiri Nedir?