Roman Özellikleri Nedir? Roman Türleri

Türk Edebiyatında roman ve hikâye türü Tanzimat Edebiyatı Döneminden sonra başlamıştır. Tanzimat Döneminden önce roman ve hikâye ürüne benzer olarak gösterilebilecek tür manzum ve mensur eserlerdir .Tanzimat Edebiyatının başlaması ile batıdan Türk coğrafyasına ilk olarak tercüme eserler nakledilmiştir

 • İlk Romanlar Fransızcadan çevrilmiştir
 • Türk Edebiyatında görülen ilk çeviri Roman sadrazam Yusuf Kâmil Paşa tarafından 1859 yılında ‘’Fenelon’dan Telemak’ tır. Daha sonra Victor Hugo’nun ‘’Sefiller’’ romanı Şemsettin Sami tarafından çevrilmiştir.
 • Kısa bir süre Türk Edebiyatında roman türü yalnızca çeviri olarak görülmüştür bu sürenin sonunda ilk Türk roman örneği olan 1872 yılında Şemsettin Sami’nin ‘’ Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’’ eseri yayınlanmıştır.
 • Şemsettin Sami’nin bu eserini Ahmet Mithat Efendi’nin ‘’Hasan Mellah ‘’ eseri ve Namık Kemal’in ‘’ İntibah ‘’ eseri takip etmiştir

 

Roman Özellikleri Nedir? Roman Türleri PDF İNDİR 

Roman Ozellikleri Nedir Roman Turleri

ROMANIN TANIMI

Bir olayı veya bir işi anlatan, karşı tarafa nakleden, yazarlar tarafından tasarlanan ilgi çekici bazı olayları anlatarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıran gerçek hayatta görülebilecek olayları kapsamlı bir şekilde anlatan uzun hacimli düz yazılardır.

 • Okuyucu roman türü ile zevk alır ve geniş deneyimler edinir
 • Romanın en temel özelliği uzun olmasıdır çünkü kısa versiyonu olan hikâyeden tek farkı uzun oluşudur. Bir bakıma romana hikâye’nin uzun versiyonu denilebilir.
 • Romanda görülebilecek temel öğeler şunlardır;
  Olaylar, kişiler yer, mekân ve fikirler.
 • Romanlar iki ana başlık olarak ayrılmaktadır.
 • Romanların belli başlı fikir akımlarına göre yazılmış olması kendi türü arasında farklı tarzlar görülmesine sebep olmuştur örneğin romantik bakış açısıyla yazılmış Romanlar daha çok duyguları hayalleri yansıtır realist bakış açısıyla yazılmış Romanlar ise daha çok gerçek dünyayı yansıtır.
 • Bir diğer başlık ise konularına göre yazılan romanlardır.

AKIMLARINA GÖRE ROMANLAR:

KLASİK ROMAN :
Klasizm akımı etkisinde kalarak yazılmış eserlerdir.
Bu akımın roman türünde fazla örnekleri bulunmadığından dolayı bu akım ile ortaya çıkan roman türü fazla gelişmemiştir.
Bu akımın en önemli örneği  Madame de La Fayette’nin Princesse De Cleves adlı eseridir.
ROMANTİK ROMAN:
Romantizm akımı Klasizm akımına tepki olarak doğmuştur.
Bu akım Klasizmin romana kattığı katı kuralları reddeder.
Bu türün dünya edebiyatında en önemli örneği Victor Hugo’nun ‘’Sefiller’ adlı eseridir.
Türk Edebiyatında ise Namık Kemal’in ‘’İntibah’ adlı eseri örnek gösterilebilir.
REALİST ROMAN:
Realizm akımı çerçevesinde doğup gelişmiştir.
Gerçekçi bakış açısı sunan Realizmin aynı özellikleri romana yansımıştır.
Realizm etkisi ile yazılmış olan romanlar gerçek hayatta görülmesi, yaşanması mümkün olayları anlatır.
Realist romanda toplumların görülebilecek tüm yanları objektif bir şekilde yansıtılır.
Dünya Edebiyatında Stendal’ın ‘’The Red and The Black’’ (Kızıl ve Siyah) adlı eseri ve Tolstoy’un ‘’War and Peace (Savaş ve Barış) bu türe örnek gösterilir.
Türk Edebiyatında ise Halit Ziya Uşaklıgil’in ‘’Mai ve Siyah’’ adlı eseri bu akıma örnek olarak gösterilir.
NATÜRALİST ROMAN:
Bilimsel bakış açısıyla yazılmış romanlardır.
Olayları bilim adamı gözüyle inceler.
Realist romanın daha da gelişmiş ileri gitmiş halidir.
Kelime anlamı doğalcılık olan Natüralizm deney ve gözleme dayalıdır. Natüralizm akımının bu etkisi romana da yansımıştır.
Dünya Edebiyatında Emile Zola’nın ‘’Meyhane’’ adlı romanı ve Alphonse Daudet’in ‘’Jack’’adlı eseri bu türün en önemli örneklerindendir.
Türk Edebiyatında ise Nabızâde Nazım’ın Karabibik adlı romanı ilk Natüralist roman olarak kabul edilmektedir.
MODERN ROMAN:
Romanın yapısal olan zaman, yer kahraman gibi ögeleri bozularak yazılmıştır.
Modernizm etkisi ile yazılmıştır.
Dünya Edebiyatında James Joyce’nin ‘’Ulysses’’ adlı romanı örnek gösterilebilir.
POSTMODERN ROMAN:
Postmodernizm akımının etkisinde yazılmış olan romandır.
20.Yüzyıl itibari ile görülmeye başlanmıştır.
Realist akımının gerçekliği ile kıyaslanırsa postmodernist roman daha kurgusaldır.
Farklı bakış açıları ve alışılmışın dışında sonlar görülür.
Dünya Edebiyatında İtalo Calvino’nun ‘’Bir Kış Günü Eğer Bir Yolcu’’ Umberto Eco’nun ‘’Gülün Adı’’ ve Jacques Derria’nın ‘’ Öteki Hedef ‘’ adlı eseri örnek gösterilebilir.
Türk Edebiyatında ise en önemli Postmodern eser Oğuz Atay’ın ‘’Tutunamayanlar ‘’adlı eseridir.

KONULARINA GÖRE ROMANLAR:

SOSYAL ROMAN:
Toplumun sorunlarına toplum içinde yaşanılabilecek göç, sınıf farklılıkları, ırkçılık gibi olası durumlara değinen roman türüdür.
İnsan ilişkileri, toplumsal iletişim bu tür ile okuyucuya iletilir.
Bu tür Türk Edebiyatında sayıca en çok rastlanan türdür.
Sosyal Roman konularına göre 3 ana başlığa ayrılır. Bu başlıklar şunlardır;

1.TÖRE ROMANLARI:

Töre Romanları toplumun gelenek ve görenekleri çerçevesinde olay örgüleri kurgulanan romanlardır.

2.TEZLİ ROMANLAR:

Toplum içerisindeki olayları bilimsel bir kaynağa dayanarak anlatan roman türüdür.
Türk Edebiyatında Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ‘’Ben Deli Miyim?’’ adlı romanı bu türe örnek gösterilir.

3.KÖY ROMANLARI:

Köylüyü, toprak ile ilgilenen toplumun üretici kesimini anlatan roman türüdür.
Türk Edebiyatında ilk köy romanı olarak Nabızâde Nazım’ın ‘’Karabibik adlı eseri örnek gösterilebilir.
Dünya Edebiyatında Victor Hugo’nun Sefiller’i ve John Steinbeck’in ‘’Gazap Üzümleri’’ örnek gösterilir.

TARİHİ ROMANLAR:
Tarihsel olayları anlatan romanlardır.
Kahramanlar zaman zaman olağanüstü özellikler taşıyabilir ve abartılarak anlatılabilir.
Dünya Edebiyatında ilk örneği Walter Scott tarafından verilmiştir.
Türk Edebiyatında ilk tarihi roman denemesi Ahmet Mithat Efendi’nin ‘’Yeniçeriler ‘’ adlı eseridir.
İlk tarihi roman, Namık Kemal’in ‘’Cezmi’’ adlı eseridir.

MACERA ROMANLARI:
Macera romanları enteresan ilgi çekici günlük hayatta görülmesi durumunda hayret uyandıracak konular barındırır.
Macera romanları okuyucuda heyecan uyandırdıklarından dolayı sürükleyicidirler.
Dünya Edebiyatında Daniel Defoe’nin ıssız bir adaya düşen bir adamın hikayesini anlatan ‘’Robinson Crouse’’ adlı eseri örnek gösterilebilir.
Türk Edebiyatında Ahmet Mithat Efendi’nin ‘’Hasan Mellah’’ adlı eseri macera romanı türüne örnektir.

POLİSİYE ROMANLAR:
Bu tür romanlar macera romanları ile aynı çatı altına da alınabikir.
Enteresan suçlar, gizli dedektiflikler bu romanlarda sıklıkla görülen konulardır.
Dünya Edebiyatında bu türde en bilinen isim Shorlock Holmes’tir
Türk Edebiyatında bu türe örnek olarak Ahmet Ümit gösterilebilir.

PSİKOLOJİK ROMANLAR(TAHLİL ROMANLARI):
Bu tür romanlarda okuyucunun eser içerisinde kendisini bulması hedeflenir.
Kahramanların ruh hallerine, ruhsal bozukluklarına değinilir.
Türk Edebiyatının ilk psikolojik roman denemesi Nabızâde Nazım’ın ‘’Zehra’’ adlı eseridir.
Türk Edebiyatındaki ilk psikolojik roman Mehmet Rauf’un ‘’Eylül’’ adlı eseridir.
Dünya Edebiyatında Dostoyevski’nin ‘’ Suç ve Ceza ‘’ adlı eseri örnek gösterilebilir.

BİLİM KURGU ROMANLARI :
Gelecekte gerçekleşmesi hayal edilen olayların anlatıldığı roman türüdür.
Eserlerin genelinde insanlığın gelecekte erişeceği teknolojiye yönelik kurgular yapılır.

Edebiyat Test Çöz 

Tyt Türkçe Test Çöz 

 

Bu konu düzenli olarak güncellenmektedir.