Anlatım Bozukluğu Çalışma Kağıdı 2, Anlatım bozukluğu çalışma kağıdı ve cevapları, Anlatım bozukluğu örnek cümleler, anlatım bozukluğu çalışma kağıdı pdf

Anlatım Bozukluğu Çalışma Kağıdı 2

Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzeltiniz.

 1. Bütün olanlara rağmen, yıllar sonra gördüğüme sevindim.
 2. Bu yıl vergiler üç katı arttı.
 3. Başarılı olmak için geçmişimizle ilgili umutsuzluktan kurtulmalıyız.
 4. Onu çok seviyor ve güveniyorken vaz mı geçeceksin?
 5. .Sana yasak edilen hiçbir şeyi yemeyeceksin bundan sonra.
 6. Yaptıklarından ötürü, adam her türlü sosyal faaliyetlerden men edildi.
 7. Kasabada herkes yaşamayı bilir, hiçbir nedenle kimseye karışmazdı.
 8. Birçok giden memnun ki yerinden; çok seneler geçti, dönen yok seferinden.
 9. Bu marketin fiyatları çok pahalı da olsa herkes yine de oradan alışveriş yapıyordu.
 10. Herkesi tenkit edip eleştirmek bize hiçbir yarar sağlamaz.
 11. Dün akşam televizyona bir baktım, ama izleyecek hiçbir şey bulamadım.
 12. Geleceğin gazetecisi, kendine özgün tavırları ve hareketleriyle herkesin dikkatini üzerine çekmişti.
 13. İki kardeşten en küçüğü arkadaşımdı. 
 14. Size teşekkür ve şükranlarımı sunarım.
 15. Bilgili insanlardan yararlanmayı, onlardan istifade etmeyi bilmeliyiz.

CEVAPLAR

 1. Bütün olanlara rağmen, yıllar sonra seni/onu gördüğüme sevindim. (anlam belirsizliği – nesne eksikliği)
 2. Bu yıl vergiler üç kat arttı. (gereksiz ek kullanımı)
 3. Başarılı olmak için geçmişimizle ilgili sorunlardan kurtulmalıyız. (sözcüğün yanlış anlamda kullanımı)
 4. Onu çok seviyor ve ona güveniyorken ondan vaz mı geçeceksin? (dolaylı tümleç eksikliği)
 5. Sana yasaklanan hiçbir şeyi yemeyeceksin bundan sonra. (gereksiz yardımcı eylem kullanımı)
 6. Yaptıklarından ötürü, adam her türlü sosyal faaliyetten men edildi. (çokluk ekinin gereksiz kullanımı)
 7. Kasabada herkes yaşamayı bilir, hiçbir nedenle kimse kimseye karışmazdı. (özne yüklem uyumsuzluğu)
 8. Birçok giden memnun ki yerinden; çok sene geçti, dönen yok seferinden. (çokluk ekinin gereksiz kullanımı)
 9. Bu marketin fiyatları çok yüksek de olsa herkes yine de oradan alışveriş yapıyordu. (sözcüğün yanlış anlamda kullanımı)
 10. Herkesi eleştirmek bize hiçbir şey sağlamaz. (gereksiz sözcük kullanımı)
 11. Dün akşam televizyona bir baktım, ama televizyonda izleyecek hiçbir şey bulamadım. (dolaylı tümleç eksikliği)
 12. Geleceğin gazetecisi, kendine özgü tavırları ve hareketleriyle herkesin dikkatini üzerine çekmişti. (sözcüğün yanlış anlamda kullanılması)
 13. İki kardeşten küçüğü arkadaşımdı. (gereksiz sözcük kullanımı)
 14. Size şükranlarımı sunarım. (gereksiz sözcük)
 15. Bilgili insanlardan yararlanmayı bilmeliyiz. (gereksiz sözcük kullanımı)

Anlatım Bozukluğu Çalışma Kağıdı 1

Anlatım Bozukluğu Çalışma Kağıdı 3

 

Anlatım Bozukluğu Online Test

Anlatım Bozukluğu Çalışma Kağıdı pdf İNDİR 

Anlatım Bozukluğu Çalışma Kağıdı 1, Anlatım bozukluğu çalışma kağıdı ve cevapları, Anlatım bozukluğu örnek cümleler, anlatım bozukluğu çalışma kağıdı pdf