Türk Dili ve Edebiyatı, Türk dilinin genel yapısı ve tarihi ile alakalı tüm gelişimini, diğer dünya dilleri arasındaki bağlantıyı ele alan bir disiplindir. Türk Edebiyatı’nın geçmişten günümüze kadar yaşayan tüm evrimlerini inceleyen bir bölüm olarak da karşımıza çıkmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı ayrıca Dil ve edebiyat, halk yapısının ve halkları meydana getiren insanların en önemli kriterlerinden bir tanesi olarak nitelendirilen dil hakkında genel bir bilince sahip olması konusunda da büyük rol oynamaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı ile birlikte Türk dilinin yüzyıllar boyunca geliştiği evrimleri yakından görmek, incelemek ve günümüzdeki dil yapısı ile geçmişteki dil yapısını mukayese etmek oldukça kolaydır. Ayrıca yine bahsettiğimiz üzere Türk Dilinin diğer dünya dilleri ile olan bağlantısını ortaya koymak da mümkündür. Nitekim Türk Dili ve Edebiyatı yüzyıllar öncesinden beri olan ve değişik uygarlıklar tarafından geliştirilerek günümüze saf Türkçe olarak gelen bir yapıya sahiptir. Bu yapının korunarak yüz yıllar sonrasına aktarılması da yine Türk Dili ve Edebiyatı disiplini ile birlikte mümkün olacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı disiplininin en iyi biçimde öğrenilmesi için en ideal bölümlerden biridir. Nitekim Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans programdır. Bu bölüm ile en temel amaç, Türk edebiyatının geçmişi ve bugünü üzerindeki araştırmaları yaparak sentezlemeleri de gerçekleştirmektir. Türk edebiyatının geçmişten günümüze kadar geldiği dönemlerin de araştırılması için önemli bir bölüm olduğunu ortaya koymaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü başarıyla bitirerek mezun olan kişilere “Türk Filoloğu” veya kısaca “Türkolog” unvanı verilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü günümüzde hemen her üniversitede aktif olarak bulunan ve milyonlarca kişi tarafından da tercih edilen bir bölümdür. Bölümün en temel amacı olarak Türk Dili ve Edebiyatı’nın tarihini, diğer tüm uygarlıklarla olan ilişkisini ve yapısını en yakından incelemektir. Tüm bu uygulamalar ise 4 yıl lisans programı dahilinde yer almaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri

Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeki derslerin sayısı oldukça fazladır. Cumhuriyet dönemi, Osmanlı dönemi gibi son derece geniş bir tarihe sahne olan dönemler de başta olmak üzere güncel edebiyat konuları da birleşince Türk Dili ve Edebiyatı’ndaki ders sayısı da bir hayli fazla olmaktadır. Buna göre Türk Dili ve Edebiyatı bölümü dersleri genel olarak şunlardan oluşmaktadır:

 • Eski Türk Edebiyatı,
 • Türkiye Türkçesi,
 • Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri,
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri,
 • Eleştiri Kuramları,
 • Türk Dil Tarihi,
 • Türk Halk Bilimi,
 • Cumhuriyet Dönemi Hikaye ve Romanı,
 • Türk Halk Edebiyatı,
 • Türkçe Kompozisyon,
 • Edebi Sanatlar ve Nazım Bilgisi,
 • Osmanlıca

Bu gibi çok önemli ve derin konulara sahip olan dersler ile birlikte Türk Dili ve Edebiyatı bölümü başarıyla tamamlanabilir. Ayrıca yine bu dersler ile birlikte bahsettiğimiz üzere Türk dil tarihinin yakından izlenmesi, yorumlanması ve eleştirilmesi de mümkün hale gelecektir.

Türk Dili ve Edebiyatı İş Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan kişilerin ya da bu bölümü tercih edecek olan kişilerin kafalarında çeşitli soru işaretleri de vardır. Her bölümde olduğu gibi yine Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeki öğrencilerin de aklında gelecek konusu yer almaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan kişilerin iş olanakları nelerdir? Hangi alanlarda aktif olarak çalışabilirler? Kısaca bunlara değinmek gerekirse, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden başarıyla mezun olan kişiler;

 • Televizyon Kanallarında,
 • Reklam Ajanslarında (Metin Yazarlığı),
 • Kütüphaneler ve Arşivlerde,
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Ortaöğretim),
 • Üniversitelerde (Okutman),
 • Yazarlık,
 • Türkçe Öğretmenliği (İlköğretim)
 • Türk Dil Kurumu,
 • Gazete ve Dergilerde (Editörlük)

Gibi alanlarda aktif olarak çalışmalarını sürdürebilir. Öğretmen olarak ya da akademisyen olarak eğitim sürecine katkı sunmaya da devam edebilecek olan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları ayrıca belirttiğimiz üzere çeşitli ajans veya dergi, gazetelerde de yazar olarak, editör olarak çalışmalarını sürdürebilir. Çalışma alanlarının çok geniş olduğu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü binlerce öğrenci tercih etmekte ve eğitimlerini en aktif biçimde sürdürmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Ne İş Yapar

Türkologlar, Türk dilinin köken yapısına odaklanan kişilerdir. Bundan dolayı Türk dilinin gelişiminden yükümlü oldukları için dilin korunarak sağlıklı biçimde gelişmesini sağlamak amacıyla hizmetlerini sürdürürler. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün en temel amaçlarından biri olarak Türk dilinin en iyi biçimde korunması ve geliştirilmesinden söz etmek mümkündür. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Türkologların da yine bu amacı en iyi biçimde yürütmeleri ve neticeye kavuşturmaları da beklenmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü köklü bir bölüm olmakla birlikte ilk üniversite kurulduğundan beri süre gelen eğitimiyle günümüze kadar ulaşmıştır. Sizler de Türk Dili ve Edebiyatı ve diğer bölümler hakkında daha detaylı bilgiyi almak için linke tıklayabilirsiniz.

https://www.unirehberi.com/4-yillik-bolumler-taban-puanlari-ve-basari-siralari/