9. Sınıf Romanın Hikayeden Ayrılan Yönleri

Romanlar uzun, hikâyeler ise genellikle kısadır.

Romanlarda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır, hikâyelerde tek olay vardır.

Romanlarda kişi sayısı fazladır, karakterler detaylı olarak anlatılır; hikâyelerde kişi sayısı azdır, detaya girilmez.

Romanlarda olaylar daha geniş bir coğrafyada geçer ve çevreler ayrıntılı olarak anlatılır; hikâyelerde ise çevre detaylı olarak anlatılmaz, olayın geçtiği yerle (çevre) sınırlıdır.

Romanlardan olayın geçtiği dönemin siyasi, sosyal ve tarihî durumları hakkında bilgi edinilir, hikâyelerde ise bu durum pek yoktur.

Romanlarda geçen olaylar geniş bir zaman diliminde, hikâyelerde ise kısa zaman diliminde anlatılır.

Romanların en önemli ögesi başkarakter, hikâyelerin ise konunun kendisidir.

Roman Nedir?

Roman Türleri

Kaynak: 9. sınıf tde kitabı