Anlatım Bozukluğu Çalışma Kağıdı 1, Anlatım bozukluğu çalışma kağıdı ve cevapları, Anlatım bozukluğu örnek cümleler, anlatım bozukluğu çalışma kağıdı pdf

Anlatım Bozukluğu Çalışma Kağıdı 1

Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzeltiniz.

 

 1. Ekonomileri daha çok, yetiştirdikleri hayvancılığa dayalı. 
 2. Bu, kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergisi olacağı için çok heyecanlıydı.
 3. Bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadır.
 4. Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor.
 5. Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse, ölüme hatta sara nöbetlerine yol açabilir.
 6. Yarışmada birinci olduğuna sevindim.
 7. Bu kurumda eğitim görmüş herkes, saygılı, hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler kazanmışlardır.
 8. Son durağa geldiğimizde, otobüste bir ben bir de o yaşlı adam kalmıştı.
 9. Yasalara göre, paranın üzerine yazı yazmak, yırtmak yasaktır.
 10. Ali, arkadaşı Mustafa’yı hem çok seviyor, hem de kimi davranışlarından dolayı kızıyordu.
 11. Dürüst biri olduğundan dün de bugün de kuşkuya düşmüyorum.
 12. Mimar ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız bu kitabı okuyun.
 13. Güvenlik ve askeri makamlarca görevlendirilen personel, başarılı oldu.
 14. Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim.
 15. Doktoruna göre babamın, bir ay dinlenip istirahat etmesi gerekiyormuş.

 

CEVAPLAR

 1. Hayvancılık yetiştirilmez, yapılır. Yetiştirdikleri çıkarılırsa bozukluk giderilebilir.
 2. Kişisel sözcüğü kendi kelimesinin anlamını kapsadığından -kendi- gereksiz sözcüktür.
 3. İftiralar sözcüğünün içinde uydurma anlamı vardır. Gereksiz sözcük kullanılmıştır. Cümle, “Bu konudaki söylentiler tamamen uydurmadır.” şeklinde düzeltilebilir.
 4. Artarsa sözcüğü yanlış kullanılmıştır. Teknoloji artmaz, gelişir veya ilerler.
 5. Cümlenin sıralanışına göre sara nöbetleri ölümden daha kötü gibi anlaşılıyor. Cümle, “Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse, sara nöbetlerine hatta ölüme yol açabilir.” şeklinde düzeltilebilir.
 6. Yarışmada kimin birinci olduğu belli değil. Cümlenin başına bir şahıs adılı getirilmelidir.
 7. Özne-yüklem uyuşmazlığı vardır. Özne; anlamca çoğul olup çoğul eki almayan, sözcüklerden oluşuyorsa yüklem, tekil olmalıdır. Verilen cümlenin yüklemi “kazanmıştır” yapılarak anlatım bozukluğu giderilebilir.
 8. Türkçede, bir cümlenin öznesi, birinci ve üçüncü tekil kişiden oluşuyorsa, yüklemi birinci çoğul kişi olur. Kalmıştık olmalı.
 9. Nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Cümle “Yasalara göre, paranın üzerine yazı yazmak, paraları yırtmak yasaktır.” şeklinde düzeltilebilir.
 10. Dolaylı tümleç eksikliği vardır. Cümle “Ali, arkadaşı Mustafa’yı hem çok seviyor, hem de kimi davranışlarından dolayı ona kızıyordu.” şeklinde düzeltilebilir.
 11. Yüklem eksikliği vardır. Cümle “Dürüst biri olduğundan dün de kuşkuya düşmedim, bugün de kuşkuya düşmüyorum.” şeklinde düzeltilebilir.
 12. Ek eylem eksikliği vardır. Cümle “Mimarsanız ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız bu kitabı okuyun.” şeklinde düzeltilebilir.
 13. Tamlama uyuşmazlığı vardır. Cümle “Güvenlik makamları ve askeri makamlarca görevlendirilen personel, başarılı oldu.” şeklinde düzeltilebilir.
 14. Tamlayan eksikliği vardır. Cümle “Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de binanın yerini bilirim.” şeklinde düzeltilebilir.
 15. “Dinlenmek” ve “istirahat” sözcükleri aynı anlama geldiği için ikisinin aynı cümle içinde kullanımı doğru değildir.

 

Anlatım Bozukluğu Çalışma Kağıdı 2

Anlatım Bozukluğu Çalışma Kağıdı 3

 

Anlatım Bozukluğu Online Uygulama

Anlatım Bozukluğu Çalışma Kağıdı pdf İNDİR 

Anlatım Bozukluğu Çalışma Kağıdı 1, Anlatım bozukluğu çalışma kağıdı ve cevapları, Anlatım bozukluğu örnek cümleler, anlatım bozukluğu çalışma kağıdı pdf