Bildirdikleri – İfade Ettikleri Anlama Göre Cümleler

“Bildirdikleri ve İfade Ettikleri Anlama Göre Cümleler” iki ayrı başlık altında inceleyeceğiz..

BİLDİRDİKLERİ ANLAMA GÖRE CÜMLELER

Bildirdikleri anlama göre cümleler ” Haber cümleleri, Dilek-İstek Cümleleri, Ünlem Cümleleri”  olarak üç grupta inceliyoruz.

 

⇒HABER CÜMLELERİ

Haber kipleri kullanılarak ifade edilen cümlelerdir. Geçmiş, gelecek, şimdiki ve geniş zamanı kapsar.

 • Hayatının en önemli kararını almış.
 • Dün yeniden yürüyüş yapmaya başladı.
 • Her gün süt içer.
 • Babam araba kullanıyor.
 • Üniversiteyi kazanacağım.

 

⇒DİLEK-İSTEK CÜMLELERİ

Dilek kipleri kullanılarak ifade edilen cümlelerdir. Bir iş ya da durum istek, dilek ya da emir biçiminde ifade edilir.

 • Yarın okula gel.
 • Ailece piknik yapalım.
 • Ne olur yanımda olsan.
 • Projeyi hemen teslim etmeli.

 

⇒ÜNLEM CÜMLELERİ

Heyecan, sevinç, şaşırma ifadelerinin kullanıldığı cümlelerdir.

 • Tüh, çok acımış olmalı.
 • Eyvah! Abim geliyor.
 • Nasıl da üşümüş vah vah!
 • Yeter, kes sesini.

bildirdikleri ve ifade ettikleri anlama göre cümleler

İFADE ETTİKLERİ ANLAMA GÖRE CÜMLELER

 

1- OLASILIK, İHTİMAL, TAHMİN CÜMLESİ

Kesin olmayan, bir eylemin olma ya da olmama ihtimalini belirten cümlelerdir.

 • Arkadaşım yarın bize gelebilir.
 • Bu gün işten erken çıkmış olabilir.
 • Koşarak gelen Sıla olmalı.
 • Sanırım, yazarın ikinci kitabı.
 • Çok soğuk kar yağacak galiba.

 

2- DEĞERLENDİRME CÜMLESİ

Genellikle bir sanat eserini, sanatçıyı ya da herhangi bir ürünün özelliklerinin ifade edildiği cümlelerdir.

Nesnel ya da öznel olabilir.

 • Şinasi, Tanzimat Dönemi sanatçılarındandır.
 • Orhan Veli vezin ve kafiyenin gereksiz olduğunu savunmuştur.

 

3- ÖN YARGI CÜMLESİ

Bir durum gerçekleşmeden, hakkında kesin yargıda bulunulan ifadelerdir. PEŞİN HÜKÜMDE BULUNMAK

 • Öğretmen, içeri girer girmez bize kızacak.
 • Bu filme Ahmet bayılacak.
 • Hayatta bu soruyu çözemez.

 

BU KONU İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !  Cümlede Anlam

4- BEKLENTİ CÜMLESİ

Beklenti cümleleri “gerçekleşmiş beklenti” ve “gerçekleşmemiş beklenti” olarak inceliyoruz.

Gerçekleşmiş Beklenti : Gerçekleşmesi istenilen durumun olumlu sonuçlanmasıdır.

 • Beni anlayacağını biliyordum.

Gerçekleşmemiş Beklenti : Gerçekleşmesi istenilen durumun olumsuz sonuçlanmasıdır.

 • Beni anlayacağını sanmıştım.

 

5- VARSAYIM CÜMLESİ

Gerçekleşmemiş bir eylemin, gerçekleşmiş gibi kabul edildiği ifadelerdir.

 • Diyelim ki Bade İstanbul’da okuyor.
 • Farz et çok zengin oldun.
 • Diyelim ki tüm soruları sınavda çözmüş.
 • Velev ki bunları söylemiş, ne olacak?

bildirdikleri ve ifade ettikleri anlama göre cümleler

6- ÖNERİ CÜMLESİ

Herhangi bir problem karşısında sorunu çözmek için öne sürülen görüş ve düşüncelerdir.

 • Bence yarın onunla konuşmalısın.
 • Kendini geliştirmek için kitap okumalısın.
 • Kırmızı kazağını giyebilirsin.
 • Hayallerinin peşini bırakma.

 

7- ELEŞTİRİ CÜMLESİ

Bir insanın, bir durumun veya bir eserin olumlu ya da olumsuz durumları hakkında fikirlerin belirtildiği cümlelerdir.

Eleştiri, olumlu ya da olumsuz biçimde yapılır.

 • Kendini sürekli yeniliyor. ( olumlu )
 • Yazar, son kitabında kendini tekrarlamış. ( olumsuz )
 • Roman karakterleri çok güçlü. ( olumlu )
 • Bu konuda yanlış bir tutum sergiledi. ( olumsuz )

 

8- ÖZ ELEŞTİRİ CÜMLESİ:

Bir kişinin kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmasıdır.

 • Her şeyi ertelemekten vazgeçemedim.
 • Çok çabuk sinirlenip herkesi üzüyorum.

 

9- YAKINMA CÜMLESİ

Rahatsızlık duymanın ya da şikayetin bildirildiği cümlelerdir. Bir olay, durum veya kişiden duyulan rahatsızlığın dile getirilmesidir.

 • Hala aynı yanlışı tekrarlıyor.
 • Ne kadar vurdumduymaz bir adam bu.
 • Beni sürekli araması hoşuma gitmiyor.

bildirdikleri ve ifade ettikleri anlama göre cümleler

10- SİTEM CÜMLELERİ

Sitem ve yakınma cümleleri birbirinden farklı şeylerdir. Sitem cümlelerinde birinin yaptığı davranıştan dolayı kırgınlık vardır.

 • Arkadaşlarla buluşacağını bana söylemedin.
 • Partiye bir beni çağırmamışsınız.
 • İnsan merak edip bir arar.

 

BU KONU İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !  Cümlede Anlam İlişkileri

ÖNEMLİ

 

SİTEM CÜMLELERİNDE DUYULAN RAHATSIZLIK DİREK KİŞİYE, YAKINMA CÜMLELERİNDE İSE BAŞKASINA AKTARILIR.

 

11- UYARI CÜMLESİ

Hatırlatma ya da ikaz cümleleridir.

 • Bu şekilde davranmaya devam edersen kimsen kalmayacak.
 • Bu saatte gürültü yapmayın.
 • Sağlınıza dikkat edin.

 

12- HAYIFLANMA CÜMLESİ

Yapılmayan bir işten dolayı hissedilen üzüntünün ifade edildiği cümlelerdir. Geçmişte yapılmayan bir davranıştan pişmanlık duyulur. Keşke anlamı vardır.

 • Bu sınava düzenli çalışsaydım güzel olurdu.
 • Senin kıymetini bilemedim.
 • Onunla konuşsaydım daha farklı olurdu.

bildirdikleri ve ifade ettikleri anlama göre cümleler

13- PİŞMANLIK CÜMLESİ

Yapılan bir işten dolayı hissedilen üzüntünün dile getirildiği cümlelerdir.

 • Yeşim’e böyle davranmamalıydım.
 • Zamanında kardeşime iyi davranmadım.
 • Sevenlerimi hep görmezden geldim.
 • Projemi zamanında yapmalıydım.

 

14- ABARTMA CÜMLESİ

Bir şeyi olduğundan daha fazla gösteren ifadelerin kullanıldığı cümlelerdir.

 • O kadar ağladı ki göl oldu her yer.
 • Pire kadar boyuyla herkese kafa tutuyor.
 • Bir bağırsam karşı ki dağlar yıkılır.

 

15- KÜÇÜMSEME CÜMLESİ

Bir şeyi önemsememe, hafife alma anlamlarını veren cümlelerdir.

 • Buraya gelecekte işleri bitirecek.
 • Bu yazıyı bitirecekmiş de yarışmaya katılacakmış.

 

16- AZIMSAMA CÜMLESİ

Bir şeyin miktar (nicel) bakımından yetersiz olduğunu belirtmek için dile getiren cümlelerdir.

 • Bir tanecik mi kalemin var?
 • O kadar çalışmayla yaptığına bak.

 

17- ÇARESİZLİK CÜMLESİ

Gerçekleşmiş bir durum karşısında yapılacak hiçbir şeyin kalmadığını ifade eden cümlelerdir.

 • Bunu nasıl atlatacağımı bilmiyorum.
 • Başına gelenlerden sonra eli kolu bağlamıştı.

 

bildirdikleri ve ifade ettikleri anlama göre cümleler

18- KAYGI, ENDİŞE CÜMLESİ

Bir durumun olumsuz sonuçlanması ihtimalini belirten cümlelerdir.

 • Ya sınavdan kötü not aldıysam.
 • O kadar bekledik ya gelmezse.

 

19- BEĞENİ CÜMLESİ

Kişi ya da durum hakkında olumlu yargıları ifade etmek için kurulan cümlelerdir. Övme, takdir etme anlamları vardır.

 • Harika bir iş çıkarttınız.
 • Seninle gurur duyuyorum.
 • Yazar, son kitabında muhteşem konulara değinmiş.

 

BU KONU İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !  10. Sınıf Halk Şiiri ve Özellikleri

20- TASARI CÜMLESİ

Gelecekte yapılması düşünülen durumların ifade edildiği cümlelerdir.

 • Hayallerimi bir kitapta toplamak istiyorum.
 • Üniversiteyi İzmir’de okumayı planlıyorum.

 

21- ÖZLEM CÜMLESİ

Geçmişte yaşanılan güzel günlere geri dönme isteğinin ifade edildiği cümlelerdir.

 • Nerede o eski bayramlar…
 • Çocukluğumda ne güzel oyunlar oynardık.

 

22- KANIKSAMA CÜMLESİ

Aynı olayın tekrar etmesinden dolayı, o olaydan etkilenmez hale gelme durumunu bildiren cümlelerdir. Sık tekrar eden olaylara alışma da diyebiliriz.

 • Her gün dayak yediği için dayaktan korkmuyor.
 • Sürekli yalan söylediği için inanmadım.

 

23- AŞAMALI DURUM BİLDİREN CÜMLELER

Bir durumun git gide ilerlemesini belirten ifadelerdir. Düzenli bir artış ya da azalma söz konusudur.

 • Kadıncağız gün geçtikçe zayıflıyor.
 • Zanaatkarlar gittikçe azalıyor.
 • Kuş önce havalandı, sonra gözden kayboldu.
 • Aramızdaki buzlar yavaş yavaş eriyor.

bildirdikleri ve ifade ettikleri anlama göre cümleler

24- ÜSLUP CÜMLESİ

Bir sanatçının dili kullanma şekli, sözcük seçimi gibi dil ve anlatım özelliklerinin ifade edildiği cümlelerdir.

“Yazar nasıl anlatıyor?” sorusuna cevap veren cümleler üslupla ilgilidir.

 • Orhan Veli şiirlerinde sade, alaylı bir dil kullanmıştır.
 • Süslü, sanatlı anlatımı romanı anlaşılmaz hale getirmiş.

 

25- İÇERİK ( KONU ) CÜMLESİ

İçerik kavramı konuyla ilgilidir. “Ne anlatılmıştır?” sorusuna cevap verir.

 • Amok Koşucusunda Zweig, doktor olarak yardıma ihtiyaç duyan bir insana el uzatmanın vicdani yükümlülüğüyle kendi karmaşık duyguları arasında sıkışıp kalan bir adamın hikâyesini ele alıyor.
 • Oyunda kuşak çatışması anlatılıyor.

 

Cümlede Anlam ve Anlatım

Cümlede Anlam İlişkisi

Cümlede Anlam Biçim İlişkisi

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.