CÜMLEDE ANLAM BİÇİM İLİŞKİSİ

Cümlede anlam biçim ilişkisi ni incelerken olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri üzerinde duracağız.

 

⇒OLUMLU CÜMLE

Cümlede verilen yargının var olduğunu ya da gerçekleştiğini ortaya koyan cümlelerdir.

  • Çantasında beş tane kalem var. ( var olduğu belirtilmiş )
  • Arkadaşlarıyla havuzda yüzüyor. ( eylem gerçekleşmiş )

 

ÖNEMLİ

“ölmek, hastalanmak,…” ifadeleri belirtilen eylem gerçekleşmişse olumludur. Anlamları bakımından incelendiğinde olumsuz kabul edilir.

 

⇒OLUMSUZ CÜMLE

Cümlede verilen yargının var olmadığının  ya da gerçekleşmediğini ortaya koyan cümlelerdir.

  • Bugün bahçede kimse yok. ( var olduğu belirtilmemiş )
  • Kimsesizlere bağış yapmadım. ( yargı gerçekleşmemiş )

NOT

Dilimizde “-siz, -me, -mez” gibi ekler, “yok, değil, ne…… ne……” gibi kelimeler, olumsuzluk oluşturmak için kullanılır.

NOT

İki olumsuz bir olumluyu oluşturabilir.     Yok değil (Var)

NOT

Anlamca olumlu, yapıca olumsuz cümleler

  • Cebinde para yok değil. (var)
  • Sana söylediklerini duymamış olamazsın. ( duymuşsundur )
NOT
Anlamca olumsuz, yapıca olumlu cümleler
  • Bir daha sözlerine inanırım mı sandın? (inanmam)
  • Bu haliyle onu kim beğenir? ( kimse beğenmez )
cümlede anlam biçim ilişkisi 

⇒SORU CÜMLESİ

Bir yargıyı soru anlamıyla aktaran cümlelerdir. Gerçek soru cümleleri olabileceği gibi sözde soru cümleleri de vardır. Gerçek soru cümleleri yanıt gerektirdiği halde sözde soru cümleleri yanıt gerektirmez.

  • Buraya ne zaman geleceksiniz? ( gerçek soru cümlesi )
  • Birden karşıma çıkmasın mı?   ( sözde soru cümlesi )

Cümlede Anlam Biçim İlişkisi Konu Anlatımı pdf indirmek için cümlede-anlam-biçim-ilişkisi-konu-anlatimi-pdf

                                      

Cümlede Anlam ve Anlatım

Cümlede Anlam İlişkisi

Bildirdikleri ve İfade Ettikleri Anlama Göre Cümleler