Fecri Ati Edebiyatı Genel Özellikleri

1909 yılında yeni bir edebiyat akımı olan Fecri Ati Edebiyatı yayın hayatına başlamıştır. Fecri edebiyatı sanatı ‘Sanat, şahsi ve muhteremdir’ olarak benimsemiştir. 1909 yıllarında Osmanlıda olan özgürlük, eşitlik konulu baskılar devam ederken ortaya çıkan Fecri Ati Edebiyatı Ahmet Haşim öncülüğünde resmen başlamıştır. Serveti Fünün edebiyatını yok sayıp sürekli onları rencide etmeye çalıştılar. Özellik olarak çok fazla özelliğe sahip olamayan sanatçılar bu konuda dolayı çok eleştiri aldılar.
Sanatçılar eserlerini Edebiyatı Cedideciler adlı dergide yayınladılar.

Yaş olarak küçük olan ve edebiyat bilgisi diğer yazarlara göre az olan Fecri Ati yazarları kısa sürede kapanmak zorunda kaldılar. Ülkenin zor durumda olması ve benimsemiş oldukları sanat anlayışı ile yazmış oldukları eserleri çok az okunmuştur. Uzun süre böyle devam edemeyen yazarlar çok fazla tepki görmeye başlayınca yeni edebiyat akımı doğması için zemin hazırlamış oldular. Onları diğer akımlardan ayıran en önemli özellik ise ‘bildiri yayınlarayarak’ doğmalarıdır. Daha önce edebiyat tarihinde böyle bir şey olmamıştır. Bu sayede kısa sürede çok fazla ilgi görseler de işlemiş oldukları konular ile halktan uzak kalmışlardır. Fecri Ati Edebiyatı sanat sanat içindir diyerek halkı karşısına aldı. Dağılmaların en önemli etkenlerden birisi ise Ali Canip Yöntem’in yapmış olduğu haberidir. Bu haberden sonra ve ortaya çıkan balkan savaşı ile daha fazla dayanmayıp ortadan kalkmışlardır.

Fecri Ati Edebiyatı Genel Özellikleri 2

 

Fecri Ati Edebiyatı Genel Özellikleri

 • Sanat, sanant içindir
 • Şiirlerde daha çok doğa işlenmiştir
 • Aruz kullanarak serbest müstezat geliştirmişlerdir.
 • Fecr-i Aticiler tiyatro ile çok yakından ilgilenmişlerdir.
 • Şiirde özellikle Sembolizmin etkisi söz konusudur.
 • Hikâyede Maupassant, tiyatroda ise Henrich İbsen örnek alınır.
 • Dili süslü ve ağırdır
 • Aruz hecesini kullandılar
 • Servet-i Fünûn edebiyatına tepki olarak hayata çıkmıştır.
 • Yazılarında Fransız etkileri vardır
 • İlk edebi yayınlayarak ortaya çıkan topluluktur
 • Ahmet Haşim öncüleridir
 • Sanat şahsi ve muhteremdir

Fecri Ati Edebiyatı Yazarları :

Ahmet Haşim
Celal Sahir
Emin Bülent
Mehmet Fuat
Tahsin Nahit
Faik Ali
Refik Halit
Yakup Kadri
Hamdullah Suphi
Fazıl Ahmet
Müfit Ratip

En önemli yazarları olan Ahmet Haşim sınavlarda çok fazla sorulur. Ahmet Haşim( akşam şaiiri) olarak bilinir. Serbest müntezat kullanmıştır. İlk şiiri ise ‘Hayal-i Askim’ olarak bilinir. Değerli öğrenciler Fecri Ati Edebiyatı için en önemli ve soru gelicek nokta Ahmet Haşimdir.

2021 Ayt Edebiyat Ders Notları 

2021 Ayt Edebiyat Konuları