Kişisel hayatı konu alan metinler yazarın hayatını yansıtan ya da hayatından beslenen yazılardan oluşmaktadır. Bu açıdan anı, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi, mektup ve günlük yazı türleri, kişisel hayatın konu alındığı metinler arasında bulunmaktadır.

Kişisel hayatı konu alan metinler

Mektup
Uzakta bulunan kurumlar ya da kişilerle haberleşmek amacıyla yazılan ve bu kurum veya kişilere gönderilen yazılara mektup denmektedir. Özel, resmi ve iş mektubu olmak üzere 3 farklı mektup türü bulunmaktadır. Bu açıdan özel mektuplar, kişiler arasında gönderilen mektup türüdür. Özel mektupların içeriği ise sadece gönderici ve alıcıyı ilgilendirmektedir.

Üçüncü bir kişinin mektubu açması ya da okuması ise kanunen suç sayılmaktadır. Bu mektuplar hitapla başlamaktadır. Ardından mektubun giriş kısmında yazılış amacı ve gelişme kısmında duygu ve düşünceler ifade edilmektedir. Sonuç bölümündeyse iyi dilekler ile mektup bitirilir.
Kişisel hayatı konu alan metinler arasında bulunan mektubun ikinci türü ise resmi mektuplardır.

Bu mektuplar, kurumlara veya kurumlar arasında yazılmaktadır. Yazılacak bu mektupların ise belirli olan standart sayfa düzeni ve üslubu vardır. Mektubun sonu ise alt makam tarafından üst makama yazılıyorsa ‘arz ederim’, eşit makamlar arasındaysa ‘arz ve rica ederim’, üst makam tarafından alt makama yazılıyorsa ‘rica ederim’ şeklinde bitirilmektedir. Eğer usulüne uygun olan bir mektup yazıldıysa, bu mektuba 15 gün içerisinde cevap vermek gerekmektedir. İş mektupları ise, ticari kurumlara ya da ticari kurumlar arasında yazılan mektup türüdür. Bu mektuba başlarken kurum ya da firmanın adıyla hitap edilmektedir. Daktilo ya da bilgisayar ile yazılan iş mektuplarında, sipariş ve isteklerin açık ve net olacak şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Kişisel hayatı konu alan metinler 1
Günlük
Kişisel hayatı konu alan metinler içerisinde bulunan günlük, kişinin yazmaya değer bulduğu olayların anlatıldığı metin türüdür. Bu metin türünde yazılan her yazı, günü gününe olacak şekilde tarih atılarak yazılmaktadır. Birinci kişi ağzıyla yazılan bu metinler, kısa ve öz yazılardır. Konuşma diline yakın bir dilin kullanılması ise, içten ve samimi olmayı beraberinde getirmektedir. Yaşanılan olayların her bir ayrıntısı ise değiştirilmeden yazılmaktadır. İnandırıcı olan günlüklerde aynı zamanda başlık da kullanılmamaktadır.

Günlük türünün, anı ile karıştırılmasının en büyük nedeni ise her ikisinin de yaşantıların anlatıldığı yazı türleri olmasıdır. Ancak günlükler olayın yaşandığı anda yazılırken; anılar olayın yaşanmasından sonra kaleme alınmaktadır. Bundan dolayı günlükler gerçeğe daha yakın olan metin türüdür. Aralarındaki bir diğer fark ise, günlüğün olayın yaşandığı gün yazılmasından dolayı daha içten ve öznel olmasıdır. Buna karşın anılar, daha çok yaşlılık çağında yazıldığı için olaylar daha nesnel bir şekilde ortaya koyulmaktadır.

Anı
Önemli başarılara imza atmış olan ya da toplumun büyük bir kesimi tarafından tanınan kişilerin tanık olduğu veya bizzat yaşadığı olayların anlatıldığı yazılar, anı olarak adlandırılmaktadır. Kişisel hayatı konu alan metinler arasında olan anılarda, anlatılacak olan olay, açık ve anlaşılır olan akıcı bir dille anlatılmaktadır. Bu metinler, geçmişi anlatmaktadır. Özellikle bu açıdan tarihsel gerçeklerle ilgili pek çok bilgiye ışık tutmaktadır. Anılarda, olaylar birinci kişi ile anlatılmaktadır ve anlatılan olaylarda yazarın yargı ve yorumları bulunabilmektedir. Bundan dolayı anıların öznel bir tarafı vardır. Anı yazarının hafızasında etki bırakan olayların anlatıldığı bu metin türünde, anlatılanları inandırıcı kılmak adına her türlü belge, resim, mektup ya da kaynak gösterilebilmektedir. Ayrıca tanınmış bilim insanı, politikacı ve sanatçının başından geçen önemli ve ilginç olayları anlatması, bu kişilerin yaşamı ve yaşadıkları dönem açısından değerlidir.

Edebiyat Test Çöz 

9.Sınıf Edebiyat PDF Notlar 

Edebiyat Ders Notları