Ankara Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, dil ve konuşma bozukluğu ile özel öğrenme güçlüğü yaşamakta olan bireyler için programlar sunmakta ve Ankara özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Alanında uzman eğitimcilerden oluşan eğitmen kadrosu ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet sunulmakta olup sistemli bir şekilde hareket edilmektedir.

Ankara Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Uzmanlıkları

Güncel ve modern bilgiler ışığında sunulan özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri, birey öncelikli bir eğitim anlayışının savunulmasını olanaklı kılmaktadır. Sahip olunan uzmanlıklar, genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

 • Okuma Güçlüğü
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Kekemelik
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Yazma Güçlüğü
 • Konuşma Sesi Bozukluğu
 • Geç Konuşma
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Matematik Öğrenme Güçlüğü

Yukarıdaki gibi sıralanabilen uzmanlıklar, Ankara özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kapsamında profesyonel bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen prosedürler üzerinden verilmektedir.

WhatsApp Image 2021 05 08 at 17.08.03

Ankara Selvi Özel Eğitim ver Rehabilitasyon Merkezi Hizmetleri

Merkez kapsamında farklı alanlardan uzmanlar bulunmakta olup bu uzmanlar; odyologlar, dil ve konuşma terapistleri, okul öncesi öğretmenleri, psikologlar, uzman öğreticilerdir. Özel öğrenme güçlüğü yaşamakta olan ya da dil ve konuşma bozukluklarından herhangi birine maruz kalan bireyler, Ankara dil ve konuşma terapistleri aracılığı ile eğitim programına dahil edilmekte ve bireylerin eğitim-öğretim faaliyetlerin mahrum kalmaması mümkün kılınmaktadır.
Özel Öğrenme Destek Programı dahilinde yazma güçlüğü, disgrafi, okuma güçlüğü, diskalküli ve matematik öğrenme güçlüğüne yoğunlaşılmıştır ve bu alanlarda çağdaş eğitim anlayışından esinlenilerek eğitim programları oluşturulmaktadır.
Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Programı
Alanında uzman eğitmenler tarafından sunulan eğitim-öğretim programları, bireylerin gelişimsel süreçlerinde herhangi bir aksama oluşmaması adına titiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ankara disleksi merkezi kapsamında sunulan hizmetler, genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilen eğitim programlarına sahiptir:

 • Dil ve Konuşma Güçlüğü Programı
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Programı

Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Türkçe ve matematik vb. akademik eğitimleri de sunmakta ve bireylerin bu eğitimleri en iyi şekilde almasını mümkün kılmaktadır. Bunlara ek; ses bozuklukları ve motor konuşma bozuklukları, gelişimsel dil, sesletim bozukluğu, geç konuşma ve akıcılık bozuklukları alanlarında da dil ve konuşma terapisi yapmaktadır.

WhatsApp Image 2021 05 08 at 17.08.04