Bir kompozisyon oluşturmak, kişinin bakış açısına ifade vermenin en iyi yoludur. Başarılı kompozisyonlar da öyle. Bu beceride daha iyi olmak için yazmaya ve bestelemeye devam etmeniz gerekebilir, ancak bundan önce kompozisyon formunun ne olduğunu ve niteliklerinin neler olduğunu bilmeniz gerekir.

Kompozisyonun amacı, parçalardan veya parçalardan birleşik bir bütün üretmektir. İyi kompozisyonların en önemli nitelikleri birlik, tutarlılık, çeşitliliktir; birlik, tutarlılık ve tekdüzeliğe sahip olmak anlamına gelir; tutarlılık, kelime kullanımı, cümle uzunluğu ve paragraf detaylandırma referanslarından gelen cümle yapısından gelen yapısal önerileri ifade eder; çeşitlilik, cümle yapısını değiştirerek ve cümle sözdizimsel kalıplarını değiştirerek ilgiyi sürdürmek anlamına gelir.

Kompozisyon, çoğunlukla analitik veya tartışmacı bir amacı olan kısa bir makaledir. Bazı notlar alarak, makalenin ana hatlarını çizerek ve iletmek istediğiniz şeyin ne olduğunu anlayarak tünelin sonunda bir ışık olabilir.

Kompozisyonlar genellikle katı referanslama ve katı biçimlendirme gerektirir. Öğrencilere erken yaşlardan itibaren uzun bir cümlenin beş kelimeden fazla olmaması gerektiği öğretilir. Düşüncelerini paragraf biçiminde düzenlemeyi öğrenmeyen acemi yazarlar için zayıf cümle yapısı ve tutarsızlık yaygın bir sorundur

Kompozisyon, yazarının bir konu hakkındaki görüşünü veren bir yazı parçasıdır. En yaygın kompozisyon türü bir denemedir, ancak mektuplar ve şiirler gibi başka formlar da vardır.

Kompozisyon yazarken aklınızda bulundurmanız gereken üç temel özellik vardır:

Giriş, okuyucunun dikkatini çekmek için kompozisyondan bir kanca ile başlar. Genel olarak, bu bölüm yaklaşık bir cümle uzunluğunda olmalı ve makalenin konusunu veya tez ifadesini belirtmelidir. Ayrıca, aşağıdaki paragraflarda neyin tartışılacağına dair genel bir bakış sağlamalıdır.

Gelişme tipik olarak üç paragraf içerir: bir paragraf ilk noktayı tanıtır, bir paragraf o noktayı ayrıntılı olarak tartışır ve bir paragraf onu tamamlar.

Sonuç, ana paragraflarda söylenenleri özetlemeli ve bu düşüncelerin kompozisyonunuzun başında yapılan tez beyanına veya argümanına nasıl bağlandığını göstermelidir. Bu, argümanınızı yeniden ifade ederek veya bunun neden sizin için önemli olduğuna inandığınızı açıklayarak yapılabilir.

Bir kompozisyon, genellikle bir deneme, rapor veya konuşma olan yazılı bir eser olarak tanımlanabilir. Bir kompozisyonun bir girişe ve en az bir ana paragrafa sahip olması esastır. Giriş, bağlam sağlamak için araştırma sorusunu, tez ifadesini (makalenizin ana noktası) ve konuyla ilgili arka plan bilgilerini içermelidir.

Kompozisyon Nasıl Yazılır?

Doğası gereği genellikle bilgilendirici veya ikna edici olan kompozisyon yazılı bir sanat eseridir. Bir kompozisyon yazmaya gelince, iyi iletişim becerilerine sahip olmak ve izleyicileriyle bağlantı kurabilmek çok önemlidir.

Bir kompozisyon yazmanın ilk adımı, kompozisyonunuz için kullanacağınız yaklaşımı seçmektir. Üç tür yaklaşım şunlardır: hikaye anlatımı, açıklayıcı ve diyalog. Hangi yaklaşımın konunuza ve makalenizin istenen tonuna veya hissine en uygun olacağını düşünmek faydalı olabilir.

Son olarak, iyi bir kompozisyon yazmaya gelince, sadece kelime dağarcığına değil, cümle yapısı ve yazım hataları gibi mekaniklere de dikkat edilmelidir. Bu küçük hatalar, bir makalenin özensiz ve profesyonelce görünmesine neden olabilir ve bu da okuyucunun söylemeye çalıştığınız şeye olan ilgisini kaybetmesine neden olur.

Bir kompozisyon yazmak kolay değildir ve çok zaman ve çaba gerektirir. İyi bir yazı yazmak için yazacağınız konu hakkında fikir sahibi olmanız, yazma konusunda deneyim sahibi olmanız ve farklı yazı tarzlarını bilmeniz gerekir.

İyi bir kompozisyonun nasıl yazılacağına dair bazı hızlı ipuçları arıyorsanız, işte buradalar:

– Konuyla ilgili kapsamlı araştırma yapın.

– Bir taslak veya zihin haritası oluşturarak düşüncelerinizi düzenleyin.

– Noktalama işaretleri, büyük harf kullanımı ve geçişler gibi doğru dilbilgisi tekniklerini kullanın.

Bir kompozisyon yazmaya gelince, mümkün olduğunca organize olduğunuzdan emin olmak istersiniz. Bir taslak, giriş ve sonuç paragrafına sahip olmanız gerekir. Giriş, kompozisyonunuzun genel konusunu içermeli ve ayrıca tüm makalenin neyle ilgili olacağını özetleyen bir tez beyanı içermelidir. Tez beyanınız, makalenizin konusuyla ilgili fikrinizi yansıtmalıdır. Sonuç, makalenizde tartışılan her şeyi tek bir cümlede özetlemeli ve okuyucuların bu bilgileri kendi yaşamlarına nasıl uygulayabilecekleri konusunda bazı yönergeler vermelidir.

Kompozisyon, bir hikaye anlattığı için diğer yazı türlerinden farklı olan bir yazı türüdür. İyi bir kompozisyon, bir giriş, üç ana paragraf ve bir sonuç içerir.

Giriş paragrafında yazar, konuyla ilgili arka plan bilgilerini içermeli ve tez ifadesinden bahsetmelidir. Birinci fıkrada, izleyiciyi tez beyanı konusunda ikna etmek için araştırmalarından elde edilen kanıtları kullanarak bir tartışma yapmalıdırlar. Ayrıca bu argümanı desteklemek için örnekler veya belirli ayrıntılar sağlayabilirler. İkinci gövde paragrafı, karşıt argümanlar veya karşıt bakış açılarına çürütmeler gibi farklı argüman türleri için kullanılabilir. Son ana paragraf, bu kompozisyonda tartıştıklarının bir özetini ve ana noktalarını özetleyen sonuç açıklamalarını ve okuyucuların bu fikirleri yaşamlarına veya dünya olaylarına nasıl uygulayabileceklerini sağlayabilir. Bu makale, neyin iyi bir kompozisyon oluşturduğunu ve her bölümün nasıl biçimlendirileceğini açıklayacaktır.