BAĞLAÇ KONU ANLATIMI

Bağlaç konu anlatımı incelendikten sonra edat konu anlatımını tekrar etmeyi unutmayın.

BAĞLAÇ 

⇒ Tek başlarına anlamları olmayan, farklı görevdeki sözcükleri ve cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir.

⇒ Ayrı yazılır.

⇒ En sık kullanılan bağlaçlar : “ama, fakat, ancak, lakin, ve, de, ki, veya, çünkü, zira, bile, hatta, yalnız, ya da,
ise, oysaki, mademki, ne….ne,
hem….hem, oysa, ….” 

⇒ Bağlaçlar cümleden çıkartılıp yerine virgül veya noktalı virgül gelebilir. (ne…….ne, hem……hem bağlaçları hariç)

 • Çalışkan ve saygılı bir çocuktu. (sıfatları bağlamış)
 • Yemek yiyeceğim ve film izleyeceğim. (cümleleri bağlamış)
 • Sıla ve Bade çok geç yatıyor. (özneleri bağlamış)
 • Doğa, kitaplarını ve dergilerini yanına almış. (nesneleri)

 

“AMA, FAKAT, LAKİN, ANCAK, YALNIZ” 

⇒ Cümle içinde aynı görevde kullanılırlar.

⇒ Görevleri karşıt yargıları bağlamaktır.

 • Elbiseyi beğendim ama bedeni yoktu.

                                          ↓

                          fakat, lakin, ancak, yalnız

 

bagkac

“ancak” ve “yalnız” sözcükleri “sadece” anlamı kattığında edat“ama, fakat” anlamı katıyorsa bağlaçtır.

 • Seninle gelirim ancak kahve isterim. (bağlaç)
 • Benimle yalnız sen gel. (edat) 

 

“VE, İLE”

⇒ Cümleleri, eş görevli sözcükleri birbirine bağlarlar.

 • Günleri okuyarak ve yazarak geçiyordu. (zarfları bağlamış)
 • Güzel ve rengarenk çiçekler vardı bahçede. (sıfatları bağlamış)
 • Çantasını aldı ve gitti. (yüklemleri bağlamış)
 • Saatin ve ayakkabının rengi aynıydı. (tamlamaları bağlamış)
 • Lara ile Efe kuzenler. (özneleri bağlamış)

 

“DE, DA”

⇒ Cümleye “yakınma, küçümseme, övme, eşitlik” gibi anlamlar katar.

“bile, dahi” anlamı katabilir.

 • Üniversiteyi o da kazanmış. (eşitlik)
 • Soğuk su içtim de hasta oldum. (neden)
 • Bu sınavı sen de geçersin. (bile, dahi)
 • Kursa gidecekmiş de dikiş öğrenecekmiş. (küçümseme)

 

bagkac

Bağlaç olan de, da ile hal eki olan -de, -da birbirine karıştırılmamalıdır. Bağlaç olan “de” ayrı yazılır ve cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz.

 • Bizim çocuklar da geliyor. (bağlaç)
 • Sınıfta çok gürültü var. (hal eki)

 

“Kİ”

⇒ Cümleye “amaç, sebep, şaşırma, kuşku” anlamları katar.

 • Annemler yoldan geldiler mi ki…(kuşku)
 • Dışarı çıktım ki doluya tutuldum. (şaşırma)
 • Ders çalıştım ki dışarı çıktım. (sebep)
 • Eve geldim ki seni göreyim. (amaç)

ki baglaci

 

DİKKAT

İlgi zamiri olan “-ki”, bağlaç olan “ki” ve sıfat yapan “-ki” eki ile karıştırılmamalıdır.

 • Bağlaç olan ki ayrı yazılır. “Bilsem ki gelmeyecek.”
 • İlgi zamiri olan -ki çekim ekidir, ismin yerini tutar, bitişik yazılır. “Benimki daha gelmez.”
 • Sıfat türeten -ki yapım ekidir, bitişik yazılır. “Sabahki konuşma beni etkiledi.”

 

 

“ÇÜNKÜ”

⇒ Cümlede birbirine bağlanan yargılar arasında “neden, gerekçe” ilişkisi kurar.

 • Acıktım çünkü sabahtan beri yemek yemedim. (neden)
 • Sunumu yapamadım çünkü elektrikler kesildi. (gerekçe)

 

NE…..NE (DE)

⇒ Cümleye olumsuzluk anlamı katar.

 • Ne yardan ne serden vazgeçebildi.
 • Ne okuyor ne yazıyor.

baglac

NOT: “ne……ne” bağlacının kullanıldığı cümleler yapıca olumlu, anlamca olumsuzdur.

 

DİĞER BAĞLAÇLARA ÖRNEKLER

 • Yemeğe gelmedi oysaki söz vermişti.
 • Düzenli çalışırsa sınavı kazanır. (ise)
 • Aylin bile geldi.
 • İster gel ister gelme.
 • Bugün evden çıkamam zira çok işim var.
 • Çok çalışmalısın yoksa sınavı geçemezsin.
 • Bugün veya yarın gelebilirsiniz.
 • Pastayı Ilgaz ya da Gamze yapacak.

 

bagkac

Bağlaçları cümleden çıkardığımızda anlam bozulmaz, anlam daralabilir.

Bağlaçları cümleden çıkardığımızda yerine noktalama işareti getirebiliriz.

 

Edat ( İLGEÇ )

Ünlem