Tanzimat Edebiyatı Soru Çöz

Edebiyatnotu.com ekibi olarak Ayt sınavında etkili şekilde sorular çıkan Tanzimat Edebiyatı Soruları özenle seçip size getirdik. Sınavda Tanzimat Edebiyatın’dan fazla soru gelmektedir. Bu yüzden soruları dikkatli okuyup dikkatli cevaplamak gerekiyor.

Tanzimat Edebiyatı Soruları: 

142
Oluşturuldu
Tanzimat Edebiyati Soru Coz

Tanzimat Edebiyatı Soru Çöz

 

 

1 / 13

Romanda görücü usulü evlilik ve bunun sakıncaları
romantik biçimde ele alınır. Küçük yaşta babasız kalan
Talat'ı, annesi Saliha Hanım büyütür. Talat, sürekli uğradığı dükkân sahibi Hacı Mustafa'nın üvey kızını sever.
Ne var ki Hacı Mustafa üvey kızını zengin bir adamla evlendirir.
Yukarıda sözü edilen Tanzimat romanı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 13

Şemsettin Sami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3 / 13

Aşağıdakilerden hangisi hem Divan hem Tanzimat
edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

4 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangilerini Tanzimat sanatçıları yazmamıştır?

5 / 13

Aşağıdaki gazetelerden hangisini Tanzimat sanatçıları çıkarmamıştır?

6 / 13

"Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat" , "Letaif-i Rivayet" ve
"Şair Evlenmesi" eserlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 13

Ahmet Mithat Efendi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

8 / 13

I. Dönem Tanzimat edebiyatıyla ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

9 / 13

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanının özelliklerinden biri değildir?

10 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangileri I. dönem Tanzimat
edebiyatına aittir?

11 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden
farklıdır?

12 / 13

Aşağıdakilerin hangisinde I. Dönem Tanzimat romanıyla ilgili bir özellik değildir?

13 / 13

Aşağıdaki eserlerden hangileri başka eserlere tepki
olarak yazılmıştır?

Your score is

The average score is 51%

0%

80
Oluşturuldu
Tanzimat Edebiyati Sorulari

Tanzimat Edebiyatı Soruları

Tanzimat Edebiyatı Soruları

1 / 15

Edebiyatımızdaki ilk öykü ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

2 / 15

Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasında etkili olan
sanatçı, yeniliğin savunucusudur. Eserlerini sanat sanat
içindir, anlayışıyla yazmıştır. "Her güzel şey şiirdir." anlayışıyla şiirin konusunu genişletmiştir. Kafiye anlayışından dolayı Muallim Naci ile aralarında tartışma olmuştur.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 15

Tanzimat edebiyatında klasisizmin etkisinde kalan
sanatçılar aşağıdakilerden hangileridir?

4 / 15

Edebiyatımızda ilk tarihi roman denemesi olarak —, ilk
tarihi roman ise — kabul edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdaki eserlerden hangileri getirilmelidir?

5 / 15

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal'in tiyatro
eserlerinden biri değildir?

6 / 15

Tanzimat şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

7 / 15

Aşağıdakilerden hangisi II. dönem Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

8 / 15

Aşağıdaki eserlerden hangileri I. dönem Tanzimat
edebiyatına aittir?

9 / 15

.Edebiyatımızda onun kadar çok yazan yazar yoktur. O,
eserleriyle ilkokul hocası olmuştur. Batıdaki her türlü gelişmeden, teknolojik ürünlerden okurunu bilgilendirmek
ister. Bu yüzden sık sık romanın akışını kesip okura bilgi
verir. "Yeniçeriler", "Jön Türk" sanatçının romanlarından
bazılarıdır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 15

Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatrolarıyla ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

11 / 15

Aşağıdakilerin hangisinde eser - yazar eşleştirilmesi
yanlıştır?

12 / 15

Aşağıdaki eserlerden hangileri tiyatro türündendir?

13 / 15

Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser ve türü
yanlış eşleştirilmiştir?

14 / 15

Şemsettin Sami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

15 / 15

Aşağıdakilerden hangisi hem Divan hem Tanzimat
edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

Your score is

The average score is 51%

0%

43
Oluşturuldu
Tanzimat Edebiyati Sorulari Ozel Seri

Tanzimat Edebiyatı Soruları Özel Seri

Tanzimat Edebiyatı Soruları Özel Seri

1 / 17

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

2 / 17

Namık Kemal'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

3 / 17

Ziya Paşa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

4 / 17

Aşağıdaki Tanzimat sanatçılarından hangileri gazete
çıkarmıştır?

5 / 17

Halka karşı büyük sorumluluk taşıyan bir sanatçıdır.
Yazı dilini sadeleştirmek, halkın anlayacağı bir dil kullanmak amacındadır. O, söz oyunlarından kaçınır, doldurma sözlere yer vermez. Hem şiir yazmış hem de ilk
şiir çevirisini o yapmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 17

Nefi ile Ziya Paşa'nın ortak yönü aşağıdakilerden
hangisidir?

7 / 17

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "kanun, hürriyet,
vatan" kavramlarını eserlerinde dile getirmiştir?

8 / 17

Aşağıdakilerden hangisi II. Dönem Tanzimat sanatçılarının gazete çıkarmamalarının bir nedenidir?

9 / 17

Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman aşağıdakilerden
hangisidir?

10 / 17

Edebiyatımızdaki ilk öykü ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

11 / 17

Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasında etkili olan
sanatçı, yeniliğin savunucusudur. Eserlerini sanat sanat
içindir, anlayışıyla yazmıştır. "Her güzel şey şiirdir." anlayışıyla şiirin konusunu genişletmiştir. Kafiye anlayışından dolayı Muallim Naci ile aralarında tartışma olmuştur.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 17

Tanzimat edebiyatında klasisizmin etkisinde kalan
sanatçılar aşağıdakilerden hangileridir?

13 / 17

Edebiyatımızda ilk tarihi roman denemesi olarak —, ilk
tarihi roman ise — kabul edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdaki eserlerden hangileri getirilmelidir?

14 / 17

Aşağıdaki eserlerden hangilerini Tanzimat sanatçıları yazmamıştır?

15 / 17

Aşağıdakilerden hangisi hem Divan hem Tanzimat
edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

16 / 17

Şemsettin Sami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

17 / 17

Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser ve türü
yanlış eşleştirilmiştir?

Your score is

The average score is 58%

0%

 

Ayt Edebiyat konuları

Edebiyat soru çöz