⁂ Yedi Meşaleciler (1928-1933)

1928’de “Yedi Meşale” adlı bir kitap çıkaracaklarını ilan eden liseli ve üniversiteli yedi gencin bir araya gelmesiyle başlayan harekettir. “Meşale” dergisi etrafında toplanmışlar ve 1933 yılında dağılmışlardır.

Yedi Meşaleciler Özellikleri

✔ Cumhuriyet Dönemi’nin ilk topluluğudur.

✔ Topluluk 1928 yılında kurulup, 1933 yılında dağılmışlardır.

✔ Beş Hececiler’e tepki olarak ortaya çıkmışlardır.

✔ Topluluğun isim babası Sabri Esat Siyavuşgil’dir.

✔ “Canlılık, içtenlik ve daima yenilik” sanat sloganları olmuştur.

✔ Heceyi geliştirmek amacıyla ortaya çıkmışlardır.

✔ Batı edebiyatını özellikle Varlaine, Mallerma gibi Fransız şairlerini örnek almışlardır.

✔ “Sanat için sanat” anlayışını benimsemişlerdir.

✔ Anadolu’yu yurtseverlik anlayışıyla anlatmayı istemişler fakat çokta başarılı olamamışlardır.

✔ Bir ressam fırçasından çıkmış gibi şiirler yazdılar ve parnasizm akımından etkilendiler. Kendileri açıkça dile getirmesede Fecr-i Ati estetiğini aşamamışlardır.

✔ Şiir anlayışları “ÖZ ŞİİR” çerçevesinde değerlendirilir.

✔ “Şiir, duyguları dile getirmeli; herhangi bir fikir ya da ideolojiyi dile getirmemeli.” düşüncesini savunmuşlardır.

✔ Topluluk üyelerinden Kenan Hulisi Koray hikaye yazarıdır.

Yedi Meşaleciler Temsilcileri

KODLAMA

CeViZ SaYMaK

CEVDET KUDRET EDEBİ KİŞİLİĞİ MADDELER HALİNDE...

Cevdet Kudret Solok 1907-1992

Edebi Kişiliği

✔ Yazın hayatına Servet-i Fünun döneminde başladı.

✔ Bireysel konularda kötümser ama orijinal anlatımıyla başarıyla işlemiştir.

✔ Şiirlerinde daha çok yalnızlık ve özlem temalarını işlemiştir.

✔ Şiir, roman, hikaye, tiyatro türünde eserler vermiştir.

✔ Hece ölçüsüyle şiirler yazmış, sonra serbest ölçüyü kullanmıştır.

✔ Eserlerinde açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.

✔ Romanları daha çok otobiyografik özellikler taşır.

✔ Daha sonra yöneldiği öykü ve romanlarında kendi hayatından kesitler yansıtmıştır.

✔ Tiyatro da yazan sanatçı, daha çok inceleme, araştırma alanında eserler vermiş, ders kitapları yazmıştır.

Eserleri

Şiir:

 • Birinci Perde

Tiyatro:

 • Tersine Akan Nehir,
 • Rüya içinde Rüya,
 • Kurtlar,
 • Danyal ve Sara,
 • Yaşayan Ölüler

Roman:

 • Süleyman’ın Dünyası (Sınıf Arkadaşları),
 • Havada Bulut Yok,
 • Karıncayı Tanırsınız

Hikâye:

 • Sokak

Deneme-Tartışma:

 • Dilleri Var Bizim Dile Benzemez,
 • Benim Oğlum Bina Okur,
 • Kalemin Ucu, Bir Bakıma
Vasfi Mahir Kocatürk - Biyografya

Vasfi Mahir Kocatürk 1907-1961

Vasfi Mahir Kocatürk’ün Edebi Kişiliği

✔ Epik şiirleriyle tanındı. Epik tarzda, halk şiirinin biçim ve özelliklerinden yararlanarak hece ile yazdığı şiirlerle ön plana çıkmıştır.

✔ Epik şiirlerden sonra aşık tarzı şiire yönelmiştir.

✔ Çocuklar için oyun kitapları yazdı.

✔ Manzum oyunlar kaleme aldı.

✔ Edebiyat ve antoloji çalışmaları yaptı.

Vasfi Mahir Kocatürk’ün Eserleri:

Şiir: Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Ergenekon, Bizim Türküler, Hayat Şarkıları, Dağların Derdi

Oyun: Yaman, On İnkılâp, Sanatkâr

Araştırma-İnceleme: Saz Şiiri Antolojisi, Türk Edebiyatı Antolojisi, Türk Nesir Antolojisi, Meşhur Beyitler, Türk Edebiyatı Tarihi…

SABA, Ziya Osman - TDV İslâm Ansiklopedisi

Ziya Osman Saba (1910-1957)

Ziya Osman Saba’nın Edebi Kişiliği

✔ İlk şiiri 1927’de Servet-i Fünun dergisinde yayımlandı. Bu dergide çalıştığı arkadaşlarıyla “Yedi Meşale” topluluğuna katıldı.

✔ Çoğu şiirlerinde hece ölçüsünü kullanarak Batı nazım biçimleriyle şiir yazdı fakat içerik olarak 19 yy edebiyatına bağlı kaldı.

✔ Şiirlerinde çocukluk anıları, ev ve aile sevgisi, yoksullara karşı duyarlılık, küçük mutlulukların sevinci, Tanrı’ya ve yazgıya boyun eğiş, ölüm ve ötesi gibi konuları işlemiştir.

✔ Hecenin yanı sıra özellikle son dönemlerde serbest biçimde açık ve duru şiirler kaleme almıştır.

✔ Ziya Osman Saba herkesin mutlu bir şekilde yaşayacağı bir dünya özlemiyle yaşamış bu yönüyle de Yunus Emre ve Mevlana’nın modern dönemdeki sesi olmuştur.

✔ Öykülerinde daha çok anılarından bahsetmiştir.

✔ Yedi Meşale grubuna ölene dek bağlı kalmıştır.

Ziya Osman Saba’nın Eserleri

Şiir:

 • Sebil ve Güvercinler (1943)
 • Geçen Zaman (1947, 1961)
 • Nefes Almak (1957, 1962)

Hikâye:

 • Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi (1952)
 • Değişen İstanbul (1959)

12. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ KONULARI

TYT Konu Anlatımı / TYT Online Testler