Mübalağa, bir noktaya değinmek veya bir fikri vurgulamak için kullanılan edebi bir tekniktir. Hem kurgu hem de kurgusal olmayan yazılarda kullanılabilir.

Mübalağa genellikle bir şeyi etki için abartma eylemi olan bir abartma biçimi olarak kullanılır. Örneğin, birisi gerçekten aç olduğunu söylüyorsa, açlıktan öldüğünü söyleyebilir. Bu abartı olur çünkü kişi muhtemelen açlıktan ölüme yakın değildir, ancak ne kadar aç olduklarını vurgular.

İzleyiciden duygusal bir yanıt oluşturmak için kullanılan edebi bir araçtır.

Ne Şekilde Kullanılır?

Bu yöntem birçok şekilde kullanılabilir. Örneğin, bir şeyin boyutunu abartırsanız, gerçekte olduğundan çok daha büyük görünmesini sağlarsınız. Birinin güzelliğini veya çirkinliğini abartıyorsanız, onu gerçekte olduğundan çok daha çekici veya çekici göstermiyorsunuz demektir.

Bir fikrin etkisini artırmak veya azaltmak için kullanılabilecek yöntemlerdendir. Genellikle komedi amaçlı kullanılır ve çoğunlukla edebiyatta kullanılır.

Edebiyatta mübalağa birçok farklı şekilde görülebilir. Bir yol, bir karakterin insanlar arasında yaygın olan özelliklerini abartmak ve onları normalde olduğundan daha aşırı hale getirmek olabilir. Örneğin, bir karakterin büyük bir egosu olabilir ve aslında çok fazla güven duyduklarında herkesten daha iyi olduklarını düşünebilirler. Abartmanın görülebilmesinin bir başka yolu da hikayedeki karakterlerin başına gelen olayların abartılması olacaktır; bu olaylar, yıldırım çarpması gibi çok sık olmayan şeylerden, aç veya yorgun olmak gibi her zaman olan şeylere kadar her yerde olabilir.

Mübalağa Nedir?

Abartı, okuyucu üzerinde daha güçlü bir etki yaratmak için kullanılan edebi bir araçtır. Daha fazla ayrıntı ekleyerek veya bir şeyin gerçekte olduğundan daha büyük görünmesini sağlayarak oluşturulabilir.

Edebiyatta birçok farklı abartı türü vardır. Bir abartı türü, bir yazarın bir şeyi gerçekte olduğundan daha büyük göstermesi veya boyutunu abartmasıdır. Bu, daha büyük görünmesi için daha fazla ayrıntı ekleyerek veya “muazzam” ve “büyük” gibi kelimeler kullanarak yapılabilir.” Edebiyattaki diğer bir abartı türü, bir yazarın bir şeyi gerçekte olduğundan daha kötü gösterdiği veya ciddiyetini abarttığı zamandır. Bu, “korkunç” ve “korkunç” gibi kelimeler kullanılarak yapılabilir.”

Hangi Türlerde Kullanılır?

Abartı, bir hikayenin duygusal ve dramatik yönlerini vurgulamak için kullanılan sanatsal bir tekniktir. Birçok farklı şekilde kullanılabilir. Bir şeyin daha güzel veya çirkin görünmesi için kullanılabilir, bir şeyin daha güçlü veya daha zayıf görünmesi için kullanılabilir, bir karakterin olduğundan daha iyi veya daha kötü görünmesi için kullanılabilir vb.

Abartı, dilin gerçekte amaçlanandan daha fazlasını ifade etmek için kullanılmasıdır. Bir fikri vurgulamak, güçlendirmek veya abartmak için kullanılan edebi bir araçtır. Roman, şiir ve oyun gibi birçok edebiyat türünde kullanılabilir.

Hikayede bir duygu veya drama izlenimi yaratmak için kullanılabilir. Bir noktayı daha güçlü ve unutulmaz kılmak için de kullanılabilir.

Edebiyatta bir noktaya değinmek için sıklıkla kullanılan edebi bir araçtır. Yazarlar bunu, gerçekliğin sınırlarının ötesine geçerek okuyucu üzerinde bir etki yaratmak için kullanırlar. Hikayeyi abartmak ve daha ilginç hale getirmek için kullanıyorlar.

Abartı, bir karakteri daha unutulmaz kılmak veya bir hikayenin belirli yönlerini vurgulamak gibi farklı amaçlar için kullanılabilir.

Edebiyatta abartmanın en yaygın örneği, yazarların bir şeyi gerçekte olduğundan çok daha büyük olarak tanımlamalarıdır, örneğin, “En uzun ağaçtan daha uzundu.”