SÖZCÜKTE ANLAM

 Sözcükte Anlam Özellikleri

 • Gerçek (Temel) Anlam
 • Yan Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam

 2  Sözcüklerde Anlam İlişkisi

 • Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
 • Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
 • Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
 • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
 • Anlam (Deyim) Aktarması
 • Anlam Daralması
 • Anlam Genişlemesi
 • Anlam Başkalaşması

 3  Söz Öbekleri

 • Yansıma Sözcükler
 • İkilemeler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Özdeyişler (Vecizeler)
 • Dolaylama
 • Güzel Adlandırma