9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KONULARI

ÜNİTE
KONU ANLATIMI
TESTÇalışma
Soruları
1. ÜNİTE:
Giriş 
1. Edebiyat nedir?
2. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisi
3. Metinlerin sınıflandırılması
Yazma Süreci
İletişim ve ögeleri 
Dilin işlevleri 
Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon

Test ÇözTIKLA
2. ÜNİTE: HİKÂYE Cumhuriyet Dönemi’nde hikâye
Hikâyenin tanımı ve unsurları 
Olay hikâyesi (Maupassant tarzı)
Durum hikâyesi (Çehov tarzı)

Yazma tür ve teknikleri
Hikaye yazma
İsim konu anlatımı
İmla ve noktalama
 çalışmaları
3. ÜNİTE: ŞİİR1. Şiir nedir? Şiirde ahenk unsurları nelerdir? 
2. Uyak Kafiye Çeşitleri Örnekler
3. Redif
4. Uyak Örgüsü ( Kafiye Şeması)
5. Sıfat
6. Yazım Noktalama

4. ÜNİTE: MASAL/FABL1. Masal / Fabl
2. edat, bağlaç ve ünlem
5. ÜNİTE: ROMAN1. Roman ve yapı unsurları
2. Romanda Anlatım Biçimleri Ve Teknikleri
3. Romanın hikâyeden ayrılan yönleri 
4. Tahkiyeli Metinlerde Anlatım Teknikleri
5. Roman Türleri
6.  Zamirler
Test Çöz
6. ÜNİTE
TİYATRO
1. Tiyatro Konu Anlatımı
2. Tiyatro Türleri
3. Zarflar
4. Yazım Noktalama
7. ÜNİTE: BİYOGRAFİ
OTOBİYOGRAFİ
1. Biyografi
2. Otobiyografi
3. Edatbağlaç ve ünlem
8. ÜNİTE: MEKTUP
E -POSTA
1. Mektup
2. E-posta
3. Fiil
9. ÜNİTE: GÜNLÜK
BLOG
1. Günlük
2. Blog
3. Fiil

BİZİ TAKİP ETMEYİ UNUTMAYIN!!!

ONLİNE TESTLER

Edebiyat Konu Anlatımı Pdf – Slayt